Имоти под наем

Националният институт по метеорология и хидрология  отдава под наем:

  1. Помещение за офис (стая № 7) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 14 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  2. Помещение за офис (стая № 8) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 29 кв.м на цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
  3. Помещение за офис (стая № 10) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 16.5 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  4. Помещение за офис (стая № 11) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  5. Помещение за офис (стая № 12) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  6. Помещение за офис (стая № 13) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
  7. Помещение за офис (стая № 14) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
  8. Помещение за офис (стая № 15) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
  9. Помещение за офис (стая № 16) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  10. Помещение за офис (стая № 17) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  11. Помещение за офис (стая № 18) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  12. Помещение за офис (стая № 19) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 32 кв.м на цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
  13. Празно място с обща площ 1 (един) кв.м във фоайето на Централна сграда на НИМХ-БАН за монтаж на кафемашина на цена от 30 евро за кв.м без ДДС.
  14. Технологична част от ½ антенна кула в двора на високопланинска станция „Снежанка“ за монтаж на антени за пренос на данни – интернет на цена от 300 лв. без ДДС.
  15. Технологична част (92 кв.м) от покривното пространство на високопланинска станция вр. Черни връх за монтаж на антени за пренос на данни – интернет на цена от 500 лв. без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани до 15.12.2015г. вкл. в деловодството на НИМХ с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ на НИМХ гр.София или на e-mail- milena.milenkova@***

Публикувано на 04.12.2015 г.