Съобщения

Нов регионален прогностичен център на НИМХ-Плевен.

На 6 ноември 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Плевен обновения и модернизиран регионален прогностичен център на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

Bulgarian