Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf

Интрукции за попълване на автобиографията

--- pdf

 

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Еколог

 Срок за подаване на документи: 07.08.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - Директор, филиал.
Телефони за допълнителна информация: 0888 994683 - Никола Здравчев, ръководител сектор „Хидрология“ и 032/622389 - Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Ръководител, сектор "Транспортно обслужване и снабдяване” в отдел „Административно-стопански“

 Срок за подаване на документи: 27.07.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Експерт обществени поръчки

 Срок за подаване на документи: 05.08.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Общ работник

 Срок за подаване на документи: 20.07.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Специалист, управление на човешките ресурси

 Срок за подаване на документи: 05.08.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Счетоводител (с висше образование)

 Срок за подаване на документи: 05.08.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Чистач

 Срок за подаване на документи: 20.07.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

 

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg