Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – филиал Варна място на работа гр. Разград търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - директор, филиал или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Счетоводител

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Общ работник

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Майстор-готвач

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Градинар (той и общ работник)

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Кюстендил място на работа гр. Сандански търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател

 Срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Кюстендил, гр. Кюстендил , ул. „Невестинско шосе“ 3 на вниманието на г-н Евгени Стоянов - Директор, филиал или чрез jobs.bg.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Оператор, въвеждане на данни

 Срок за подаване на документи: 24.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Аналитик, метеорологични експериментални данни

 Срок за подаване на документи: 24.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg.

НИМХ – филиал Пловдив място на работа  гр. Ямбол търси да назначи:

Агрометеорологичен наблюдател

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - Директор, филиал.
Телефони за допълнителна информация: 032/632422 – Славомир Ботянски – агроном в сектор „Метеорология“ и 032/622389 - Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – филиал Пловдив място на работа гр. Чирпан търси да назначи:

Агрометеорологичен наблюдател

 Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - Директор, филиал.
Телефони за допълнителна информация: 032/632422 – Славомир Ботянски – агроном в сектор „Метеорология“ и 032/622389 - Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ –филиал Пловдив място на работа гр. Любимец търси да назначи:

Агрометеорологичен наблюдател

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - Директор, филиал.
Телефони за допълнителна информация: 032/632422 – Славомир Ботянски – агроном в сектор „Метеорология“ и 032/622389 - Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Експерт обществени поръчки

Срок за подаване на документи: 16.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg