Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf

Интрукции за попълване на автобиографията

--- pdf

 

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидронаблюдател в ХУ Белово 

 Срок за подаване на документи: 29.05.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“  139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - директор на филиала или  чрез  jobs.bg

 

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Прогнозист на време сектор „Прогнози“

 Срок за подаване на документи: 28.05.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Инженер, хидролог за сектор „Хидрология“

 Срок за подаване на документи: 28.05.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Техник за Радиометрична лаборатория

 Срок за подаване на документи: 28.05.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал или чрез jobs.bg

 

 

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg