Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров - Директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 064/827227 - Невена Иванова, р-л сектор „Метеорологично обслужване”; 064/807067 - Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ - гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 28.05.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ.

Телефони за допълнителна информация: 02/4624541 – Орлин Георгиев – директор, департамент „ИМИТ“ и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси