Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева, гл. счетоводител

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева, гл. счетоводител

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ.

Телефон за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“

 

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – директор на филиала.

Телефон за допълнителна информация:  052/302254 - Весела Стоева,  ръководител сектор „Хидрология“; 052/302256 - Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси

 

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10, в деловодството на НИМХ- София на адрес: гр. София бул. Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева - главен счетоводител; 02/4624628 – Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси, 052/302256 - Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10, в деловодството на НИМХ- София на адрес: гр. София бул. Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“; 02/4624628 – Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси, 052/302256 - Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.01.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10, в деловодството на НИМХ- София на адрес: гр. София бул. Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева- главен счетоводител; 02/4624628 – Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси, 052/302256 - Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси