Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.06.2018 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ– филиал Плевен, гр. Плевенул. „Хаджи Димитър“60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал

Телефони за допълнителна информация:064827224; 0889/909757 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 064807067; 0889/909719 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.06.2018 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Плевен, гр. Плевен ул. „Хаджи Димитър“ 60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал

Телефони за допълнителна информация: 064827224 и 0889909757 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 0889909719 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 06.07.2018 г. вкл..

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624630 – Маргарита Петкова – ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 06.07.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева – главен счетоводител и 02/4624628 - Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 06.07.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 0887309555 - Маргарита Петкова - ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 - Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 06.07.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 0887309555 - Маргарита Петкова - ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 - Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 06.07.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефони за допълнителна информация: 0888987903 – Стоян Гатев, началник парк автомобили и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 13.07.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ 60, на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 064827224 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 064807067 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси