Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf

Интрукции за попълване на автобиографията

--- pdf

 

НИМХ – гр.София търси да назначи:

Касиер, счетоводство

 Срок за подаване на документи: 02.11.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Прогнозист на време

 Срок за подаване на документи: 10.11.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Инженер, хидролог

 Срок за подаване на документи: 10.11.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал или чрез jobs.bg.

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидронаблюдател

 Срок за подаване на документи: 30.10.2020 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. Руски №139 на вниманието на инж. Иван Фандъков - Директор, филиал, или чрез jobs.bg.

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Инженер, хидрология

 Срок за подаване на документи: 30.10.2020 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. Руски №139 на вниманието на инж. Иван Фандъков - Директор, филиал, или чрез jobs.bg.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Деловодител

 Срок за подаване на документи: 18.10.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Барман

 Срок за подаване на документи: 18.10.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Експерт (управление на имоти)

 Срок за подаване на документи: 18.10.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Завеждащ административна служба

 Срок за подаване на документи: 15.10.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Майстор-готвач

 Срок за подаване на документи: 18.10.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

 

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg