Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Техник, хидрология

 Срок за подаване на документи: 28.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров - директор, филиал или чрез jobs.bg

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Физик в ХМО Сливен

 Срок за подаване на документи: 26.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139, на вниманието на г-н Иван Фандъков - директор на филиала или чрез  jobs.bg

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Специалист, управление на човешките ресурси

 Срок за подаване на документи: 17.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Шофьор, товарен автомобил

Срок за подаване на документи: 17.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Чистач

Срок за подаване на документи: 17.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател в синоптична станция Чирпан

 Срок за подаване на документи: 28.02.2020 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - директор на филиала или чрез  jobs.bg

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg