Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf

Интрукции за попълване на автобиографията

--- pdf

 

 

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидронаблюдател

Срок за подаване на документи: 15.06.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 67 на вниманието на Директор филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща office.plovdiv@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Ръководител, сектор транспортно обслужване и снабдяване

Срок за подаване на документи: 25.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И.Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Ръководител отдел „Международно сътрудничество“

Срок за подаване на документи: 31.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И.Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Ръководител, група (той и орган по безопасност и здраве при работа)

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И.Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Чистач

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И.Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Библиотекар

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И.Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Общ работник

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл. г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Касиер (той и домакин) с място на работа в гр. Кюстендил

Срок за подаване на документи: 18.04.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Заместник главен счетоводител

Срок за подаване на документи: 18.04.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

Срок за подаване на документи: 18.04.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ № 10 на вниманието на Иван Иванов - Директор филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща office.varna@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател

Срок за подаване на документи: 19.04.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ 60 на вниманието на г-н Мартин Мачев - директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща office.pleven@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ 60 на вниманието на г-н Мартин Мачев - директор, филиал .

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Специалист, управление на човешките ресурси

Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodtsvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

 

 

 -----------

*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg, т.е. след името на получателя се дописва @meteo.bg