Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf

Интрукции за попълване на автобиографията

--- pdf

 

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Експерт „Междунаподно сътрудничество“

Срок за подаване на документи: 27.05.2024 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И. Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodstvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидрогеолог

Срок за подаване на документи: 31.05.2024 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 67, на вниманието на Директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само автобиография, а останалите документи се изпращат онлайн по ел. поща на office.plovdiv@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател

Срок за подаване на документи: 22.05.2024 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ № 10 на вниманието на Иван Иванов - Директор филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Оператор, въвеждане на данни

Срок за подаване на документи: 27.05.2024 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И. Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodstvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Хидролог

Срок за подаване на документи: 31.05.2024 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 67, на вниманието на Директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само автобиография, а останалите документи се изпращат онлайн по ел. поща на office.plovdiv@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Портиер

Срок за подаване на документи: 22.05.2024 г. /вкл./.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И. Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodstvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Общ работник

Срок за подаване на документи: 22.05.2024 г. /вкл./.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И. Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodstvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Чистач

Срок за подаване на документи: 22.05.2024 г. /вкл./.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на И. Д. Генералния директор на НИМХ. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща delovodstvo@meteo.bg с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Хидрометеорологичен наблюдател

Срок за подаване на документи: 22.05.2024 г. /вкл./

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 60 на вниманието на г-н Мартин Мачев - директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн на електронна поща office.pleven@meteo.bg или с препоръчана пощенска пратка на адреса на НИМХ - филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 60 на вниманието на г-н Мартин Мачев - директор, филиал.

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Ръководител група "Поддръжка на ХММрежи"

Срок за подаване на документи: 31.05.2024 г. /вкл./

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Прогнозист на време

Срок за подаване на документи: 31.05.2024 г. /вкл./

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“10 на вниманието на г-н Иван Иванов - Директор, филиал. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат онлайн или с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Заместник-главен счетоводител

Срок за подаване на документи: 03.06.2024 г. /вкл./

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66. Кандидатите за работа могат да подават документи в определените срокове чрез jobs.bg, където се подава само СV, а останалите документи се изпращат с препоръчана пощенска пратка на адреса на института.

 

 -----------

*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg, т.е. след името на получателя се дописва @meteo.bg