Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – филиал Кюстендил търси да назначи:

Инженер, хидролог

 Срок за подаване на документи: 22.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Невестинско шосе“ 3 на вниманието на Директора на филиала или  чрез  jobs.bg

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Шофьор, товарен автомобил

 Срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Хидрогеолог

 Срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Специалист, управление на човешките ресурси

 Срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Завеждащ административна служба

 Срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Чистач

 Срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

НИМХ –филиал Пловдив място на работа гр. Любимец търси да назначи:

Агрометеорологичен наблюдател

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Пловдив, гр. Пловдив , бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков - Директор, филиал.
Телефони за допълнителна информация: 032/632422 – Славомир Ботянски – агроном в сектор „Метеорология“ и 032/622389 - Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси.

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg