24-часов валеж


Денонощната сума на валежа от 8 ч. на предния ден до 8 ч. на датата, посочена на картата, по данни от станциите на НИМХ. Обновява се веднъж дневно към 12 ч.

Забележка: Това е оперативна карта и е подходяща за ориентиране само за общото разпределение на 24-часовия валеж в страната. Тя съдържа в себе си несъвършенства в резултат на методите за моделиране и оперативното предаване на данните.