Петиция

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 21.06.2018 г. от 09:00 до 10:00 часа пред сградата на БАН – Администрация се проведе предупредителен протест-митинг на работещите в НИМХ, на който присъстваха колеги от цялата страна. Във връзка с продължаващия вече два месеца протест на служителите в НИМХ срещу решението на Общото събрание на БАН за разпределение на бюджетната субсидия за 2018 г., същия ден от 14:00 часа се проведе и предварително уговорената среща между министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, членове на протестния щаб на НИМХ, директора на НИМХ проф. д-р Христомир Брънзов и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В резултат на тези събития:

1. Поисканата оставка на зам.-председателя на БАН, чл.-кор. Константин Хаджииванов, отговарящ за финансите в БАН и формирането на бюджета на Академията и като такъв пряко отговорен за създалата се ситуация, все още дори не е обсъждана. Считаме, че тази оставка е въпрос на морален акт.;

2. Получихме уверението на министър Вълчев и акад. Ревалски, че средствата, необходими за осигуряване на дейността на НИМХ като Национална хидрометеорологична служба на Р. България през 2018 г., ще бъдат осигурени съвместно и поетапно. Към 22.06.2018 г. първият транш от тези средства за гарантиране на дейността ни през следващия месец, вече е постъпил по сметката на НИМХ.

3. Министър Вълчев лично се ангажира да предприеме необходимите стъпки за гарантиране на независещо от БАН финансиране дейността на НИМХ от следващата година.

  Работещите в НИМХ благодарят на министър Вълчев за проявеното разбиране и съдействието му за решаване на неотложните проблеми на Националната хидрометеорологична служба на Р. България. Оценяваме и усилията на акад. Ревалски в тази насока.

  ПРЕДВИД ЧАСТИЧНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ОСТАВАМЕ В ГОТОВНОСТ ЗА БЪДЕЩИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.

Общо събрание на работниците и служителите на НИМХ – София

На 29.05.2018 г. се проведе Общо събрание на работниците и служителите на НИМХ–София и Общо събрание на учените в НИМХ, на което бяха обобщени дейностите във връзка с протеста. Събранието прие единодушно:

  1.   При липса на решение на проблема с финансирането на НИМХ за 2018 г. работещите в НИМХ–София обявиха готовност за предприемане на ефективни протестни действия.
  2.   Директорът на НИМХ и Протестният щаб да продължат да предприемат необходимите стъпки за отделяне на бюджета за цялостната дейност на НИМХ като самостоятелна, независима част от общия бюджет за БАН.

........................................................... ☸ ..................................................................

 На 28.05.2018 г. с писмо № 18-361 Протестният щаб внесе искане за спешна среща с Министъра на образованието и науката във връзка с критичната ситуация в Националния институт по метеорология и хидрология.

........................................................... ☸ ..................................................................

 На 22.05.2018 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г.

Исканата сума в размер на 1 190 000 лв. НЕ БЕ осигурена.