Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 20.10.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните изменения на водните нива в средното и долно течение на р. Огоста (от -23 см до +16 см) и в средното и долното течение на река Искър (от -22 см до +13 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом с до -3 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Искър от -34 см до +6 см; за водосбора на р. Вит от -12 см +6 см; за водосбора на р. Осъм от -21 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -9 см до +1 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води, а водните количества в средните и долните течения на р. Огоста, р. Вит и на р. Росица (приток на р. Янтра) са над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±3 см; за водосбора на р. Камчия с до ±4 см; за водосбора на р. Велека от -3 см до +4 см; в останалата част от басейна са регистрирани незначителни изменения от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от реките в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при Баня (с до ±40 см), Марица при гр. Белово (от -69 см до +61 см) и при гр. Пазарджик (от -25 см до +22 см) и Въча при гр. Девин (от -76 см до +75 см) при гр. Кричим (с до ±27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +16 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +2 см, за водосбора на р. Бяла от -11 см до +1 см. Водните количества в по-голяма част от басейна са около и над праговете за средни води. Водните количества на р. Тунджа при Павел баня, р. Марица след гр. Пазарджик, р. Въча при гр. Девин и в горното течение на р. Арда са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -17 см до +21 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +6 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води, само в средното и долното течение на р. Места и р. Стрмешница при с. Струмешница (във водосбора на р. Струма) са над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 23.10 и през нощта на 23 срещу 24.10 ще има повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.10.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.10.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, във вечерните часове на 23.10 и през нощта срещу 24.10, ще има незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.10.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.10.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 23.10 и на 24.10 ще има незначителни повишения на речните нива в средните и долни части на водосбора. На 25.10 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24.10 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките северно от гр. Варна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.10.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 21, 22, 23, 24 и 25.10.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.10) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще е останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Валерия Йорданова и инж. Весела Стоянова

Хидроложка информация и прогнози