Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 24.05.24

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.05) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи, днес в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите западно от р. Вит. В резултат на оттичане днес ще има повишения в долните течение на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества в по-голямата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.05) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.05), в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица. През следващите три дни нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.05) и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерните часове днес (24.05) и утре, ще има краткотрайни повишения на речните нива както следва: в планинските части от басейна и във водосбора на р. Места; утре – в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Георги Кошинчанов

Хидроложка информация и прогнози