Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 19.03.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие, речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Бели Вит при гр. Тетевен и на р. Осъм при гр. Троян са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без изменения. Регистрираните понижения на речните нива са от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +49 см) и на р. Въча при гр. Девин (от -131 см до +134 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +8 см, а за водосбора на р. Струма от -7 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.03) и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.03.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (19.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.03) и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.03) и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на интензивно снеготопене и валежи на 19 и 20.03 са възможни краткотрайни повишения на водните нива на Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водното ниво на р. Черна река при гр. Смолян ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 19.03.2019 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (19.03) и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на интензивно снеготопене и на валежи на 19 и 20.03 са възможни краткотрайни повишения на водните нива на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Весела Стоянова