Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 01.06.23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива са се понижавали. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -3 см до +12 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +8 см; за водосбора на р. Огоста от -21 см до +25 см; за водосбора на р. Искър от -34 см до +44 см; за водосбора на р. Вит от -43 см до +13 см; за водосбора на р. Осъм от -141 см до +50 см; за водосбора на р. Янтра от -244 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -26 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води и около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на реки в басейна са останали без съществени изменения или са понижавали. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -22 см до +1 см; за водосбора на р. Айтоска от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Факийска без изменение; за водосбора на р. Ропотамо от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Велека от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. луда Камчия при Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи или работата на хидротехническите съоръжения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при гр. Баня (-44/+45 см), на р. Марица при гр. Белово (-52/+52 см), на р. Тополница при с. Поибрене (-15/+14 см) и на р. Въча при гр. Девин (-115/+120 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -18 см до +19 см; за водосбора на р. Марица от -17 см до +20 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие, в резултат на валежи, има краткотрайни повишения на речните нивата на наблюдаваните реки в басейна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Струма от -19 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води и около праговете за високи води.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от басейна във водосборите западно от р. Вит. На 03 и 04.06 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни в следобедните и вечерни часове на 03.06 във водосборите западно от р. Искър.

• В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения, както следва:

• В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Арчар;

р. Лом (р. Стакевска);

р. Огоста (горното течение на р. Бързия, горното течение на р. Ботуня, долното течение на р. Скът);

р. Искър (р. Бели Искър, р. Перачка, долното течение на основната река межд р. Гостиля и р. Дунав).

• Във вечерните часове на 03.06.2023 и през нощта на 03.06 срещу 04.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Видбол (р. Грамаданска и по основната река);

р. Арчар (р. Салашка и по основната река);

р. Лом (р. Стакевска);

крайречните участъци на р. Дунав между р. Огоста и р. Вит.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.06) и утре речните нива в по-голямата част от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинската част от водосбора. В следобедните и вечерни часове на 03 и 04.06, в резултат на валежи, ще има повишения в целия водосбор, по-съществени ще бъдат те в планинската част от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.06), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора над яз. Искър. На 02.06 речните ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 03.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще са повишенията на речните нива във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Габровница, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 04.06, в резултат на валежи в следобедните часове, краткотрайни повишения на речните нива ще има във водосборите на: над яз. Панчарево р. Владайска, р. Банкенска, р. Габровница, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.06.2023 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (01.06) и утре речните нива във водосбора ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 03.06 и на 04.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 02, 03, 04, 05 и 06.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (01.06) и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, във вечерните часове на 03.06 и на 04.06, ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 05 и 06.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.06) и през следващите три дни нивата на голяма част от наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 03.06 и сутрешните часове на 04.06 ще има незначителни повишения във водосборите северно от р. Камчия вкл. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.06.2023 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.06) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на 02, 03, 04, 05 и 06.06.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (01.06) и през следващите 4-5 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават. На 03 и 04.06, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има повишения на речните нива на реките в басейна, като по-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 03.06 и през нощта срещу 04.06 във водосборите на рилските и родопските притоци на р. Марица и горното течение на р. Марица.

• В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения, както следва:

• В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Марица (горното течение по основната река, горното течение на р. Първенецка).

• Във вечерните часове на 03.06.2023 и през нощта на 03.06 срещу 04.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Марица (р. Фотенска, р. Новомахленска, р. Стара (Пещерска));

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.06) и утре нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. На 03.06 и 04.06 в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, като по-съществени повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 03.06 в пиринските притоци на р. Места и в следобедните и вечерни часове на 04.06 във водосбора на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения, както следва:

• В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

- р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Демяница, р. Леевещица, р. Белишка, р. Грамадна);

р. Струма (р. Санданска Бистрица).

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.06.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.06), в резултат на валежи в следобедните часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосбора. На 02.06 речните нива във водосбора ще се понижават. На 03.06 и на 04.06, в резултат на валежи в следобедните часове, ще има краткотрайни значителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, hydroforecast_nimh@meteo.bg, hydroforecast_nimh@abv.bg – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Георги Кошинчанов, инж. Снежанка Балабанова

Хидроложка информация и прогнози