Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 15.11.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени по-съществени повишения на речните нива в средната част от водосбора на р. Искър - с до 39 см при гр. Нови Искър и с до 35 см при с. Ребърково на р. Искър. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -44 см до +39 см; за водосбора на р. Вит: от -13 см до +18 см; за водосбора на р. Осъм: от -7 см до +18 см; за водосбора на р. Янтра: от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -1 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -3 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени по-значителни повишения на речните нива във водосбора на р. Арда – с до 52 см на р. Елховска при гр. Рудозем, с до 35 см на р. Бяла при гр. Смолян, с до 60 см на р. Арда при с. Китница. Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (с до ±88 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +9 см; за водосбора на р. Марица: от -16 см до +22 см; за водосбора на р. Арда: от -32 см до +60 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е р. Арда при с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Места (с до 11см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 см до +11 см; за водосбора на р. Струма от -20 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.11), и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в ще останат без съществено изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: прогнозираните водни количества на16, 17и 18.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес(15.11) ще има незначително повишение на речните нива във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Лесновска, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (15.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (15.11) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (15.11) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Днес и утре реките във водосбора на р. Арда ще се оттичат и се очаква увеличение на речния отток към крайните им створове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (15.11) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

Хидроложка информация и прогнози