Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 09.12.23

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като на 10, 11 и 12.12 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения в планинските части на водосборите в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като на 10, 11 и 12.12 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения в родопските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Весела Стоянова

Хидроложка информация и прогнози