Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 25.05.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Искър при гр. Нови Искър (от -24 см до +35 см) е в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +11 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -21 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. С водни количества над праговете за средни води е р. Марица при гр. Първомай.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -12 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес 25.05 и през следващите три дни речните нива ще се повишават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в следобедните и вечерни часове в периода 25-28.05 в реките от басейна. По-значителни повишения са възможни на 27 и 28.05 в следобедните часове в горните части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.05) речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без изменения. В резултат на валежи на 26, 27 и 28.05 ще има незначителни повишения на речните нива, главно в горните части на водосбора (по основната река и в притоците над яз. Огоста). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.05.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.05) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 26 и 27.05 отново се очакват повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части на водосбора и по основната река.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.05.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.05) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, в резултат на валежи са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива във вечерните часове, главно в горните части на основната река и на притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. На 26, 27 и 28.05 в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове водните нива на реките от водосбора ще се повишават, по-съществени ще бъдат повишенията на 27 и 28.05 в горните части от водосбора и във водосбора на притока р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.05.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.05) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките северно от гр. Бургас. През следващите три дни в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-съществени ще са те в планинските части от водосборите на р. Провадийска и р. Камчия, както и във водосборите на Севернобургаските реки на 27 и 28.05. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.05) речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в средното течение на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица. На 26, 27 и 28.05 в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи, водните нива на реките от басейна ще се повишават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.05) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26, 27 и 28.05, в резултат на валежи, водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-съществени ще бъдат повишенията във водосбора на р. Места (в района на градовете Разлог, Банско и Гоце Делчев) и във водосборите на реките Благоевградска Бистрица, Градевска, Цапаревска, Лебница, Струмешница и Пиринска Бистрица (притоци на р. Струма). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Весела Стоянова, инж. Снежанка Балабанова

Хидроложка информация и прогнози