Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 26.07.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на нивата на реките Огоста при с. Кобиляк (+22 см) и с. Бутан (+24 см), и Малък Искър при гр. Етрополе (+16 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -3 см до +1 см; за водосбора на р. Лом от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста с до -23 см; за водосбора на р. Искър от -48 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±4 см; за водосбора на р. Камчия с до ±4 см; за водосбора на р. Велека с до ±3 см; в останалата част от басейна колебанията на речните нива са без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата на р. Арда при с. Вехтино (с до ±14см) и с. Китница (от -24 см до +32 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +9 см; за водосбора на р. Марица с до ±9 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Бяла от с от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 до + см; за водосбора на р. Струма с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.07.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.07.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.07.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.07.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.07.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28, 29, 30 и 31.07.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Силвия Стоянова, инж. Снежанка Балабанова

Хидроложка информация и прогнози