Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 26.09.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките Огоста при с. Бутан (-15/+14 см), Малък Искър при Етрополе (-16/+13 см), в средното течение на Искър (-17/+8 см) и Осъм при гр. Ловеч (-14/+15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до -1 см; за водосбора на р. Лом с до ±1 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра с до ±3 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Айтоска – без изменения; за водосбора на р. Факийска – без изменения; за водосбора на р. Ропотамо от -1 см до +1 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-38/+30 см), Тунджа при с. Баня (±44 см), Калница при с. Крумово (-13/+12 см), Марица при гр. Белово (-41/+40 см), Тополница при с. Поибрене (-10/+9 см), Въча при м. Забрал (±94 см) и Арда при с. Вехтино (-12/+12 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа с до ±3 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейнa са под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водно количество над праговете за средни води е река Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.09) през деня нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи вечерта на 26.09 и през нощта срещу 27.09 ще се повишават нивата във водосборите на реките западно от р. Осъм, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Искър, Нишава и Ерма. В следобедните и вечерни часове на 27.09 отново в резултат на валежи повишения ще има в средните части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28 и 29.09 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като през първия ден в резултат на оттичане ще има повишения на нивата в долните течения на основните реки западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради технически причини няма прогнозни водни количества от модела за водосбора на река Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.09.2022 ще са под средната многогодишна стойност. Днес (26.09) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и през нощта срещу 27.09 в резултат на валежи ще има повишения на нивата на реките в целия водосбор. На 28 и 29.09 речните нива ще се понижават, като в резлтат на оттичане все още са възможни повишения в средното и долното течения на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.09.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (26.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 27.09 ще има краткотрайни повишения на нивата в средните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.09 и на 01.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.09) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Айтоска на 27, 28 и 29.09.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 27, 28, 29 и 30.09 и на 01.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменени. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.09) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи през нощта срещу 27.09 ще има краткотрайни повишения на нивата в планинските части от водосбора. На 28 и 29.09 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.09) през деня речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От вечерните часове днес и през нощта срещу 27.09 в резултат на валежи ще се повишават речните нива в горните и средни части от водосбора на р. Струма и горните части от водосбора на р. Места. Отново в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 27.09 повишения ще има на речните нива в целия басейн, по-значителни в долното течение на р. Струма и в пиринските притоци на р. Струма и р. Места. На 28 и 29.09 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: гл. ас. д-р инж. Весела Стоянова,гл. ас. д-р инж. Валерия Йорданова

Хидроложка информация и прогнози