Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 18.11.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +1 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение на р. Искър от -33 до +37 см и при р. Огоста от -23 до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -1 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -74 см до +76 см и в притока ѝ р. Въча от -93 см до +93 см, както и по р. Арда от -26 см до +40 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пазарджик, Пловдив и Първомай са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.11) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и сняг през нощта на 18 срещу 19.11 и на 19.11 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 20 и 21.11 вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията на 21.11 във водосборите на р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22.11.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (18.11) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи и снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (18 и 19.11), вследствие на валежи ще има повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 18 срещу 19.11 във района на гр. Бургас и гр. Варна, както и във водосборите на р. Батовска, р. Камчия, р. Факийска река, р. Изворска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека и р. Резовска. На 20.11 речните нива в басейна ще се понижават. На 21.11 вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

Източнобеломорски басейн: От следобедните часове днес (18.11) и и през следващите 3 дни, вследствие на валежи и снеготопене ще има повишения на водните нива в притоците от средното и долното течение на р. Тунджа и на р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 18 срещу 19.11, през нощта на 20 срещу 21.11 и на 21.11 в притоците от средното и долното течение на р. Тунджа (около гр. Ямбол и в притока ѝ в р. Мочурица), в притоците на р. Марица (след гр. Димитровград и в притока ѝ р. Сазлийка), както и във водосборите на р. Върбица и р. Крумовица (притоци на р. Арда) и във водосбора на р. Бяла.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да премине над жълтия праг за предупреждение през деня на 19.11.2018 г..

Западнобеломорски басейн: Днес 18.11 и през нощта срещу 19.11, вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на водните нива на притоците в долното течение на р. Струма и на р. Места. От следобедните часове на 20.11 до 21.11, вследствие на валежи и снеготопене, речните нива във басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в средните и долните течения на основните реки и в притоците в долното течение на р. Места (р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, р. Бистрица) и притоците в средното и долното течение на р. Струма (р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница).

През нощта на 20 срещу 21.11 вследствие на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения в средните и долните течения на р. Места и р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Валерия Йорданова