Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 26.05.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на нивата на реките Огоста в средното и долно течение (от -24 см до +22 см) и в долното течение на р. Искър (от -19 см до +21 см) са вследствие работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава без изменение; за водосбора на р. Лом с до ±2 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Искър при с. Бели Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска без изменение; за водосбора на р. Ропотамо с до ±2 см; за водосбора на р. Велека от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при с. Баня (с до ±42 см), Марица в горното течение (от -55 см до +56 см) и Въча при гр. Девин (от -83 см до +81 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за средни води е река Марица при гр. Радуил и р. Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Струма от -9 см до +6 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води. Водните количества на по-голямата част от реките във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.05) и през следващите два дни речните нива в по-голямата част от басейна ще са без съществени изменения. В резултат на валежи в периода 26-27.05 повишения на речните нива ще има в отделни части от басейна, както следва: на 26.05 във водосборите на добруджанските реки, на 27.05 в горните части от водосбора на р. Искър (над гр. София). Във вечерните часове на 28.05 и през нощта срещу 29.05 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна. Значителни ще бъдат те във водосборите на реките западно от р. Искър.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосборите р. Тополовец (р. Делейнска, р. Рабровска, по основната река), р. Войнишка (р. Корманица, по основната река), р. Видбол (р. Грамадска, по основната река), р. Арчар (р. Салашка, по основната река), р. Скомля (по основната река), р. Лом (р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Чупренска, р. Краставичка, р. Лява, по основната река), р. Цибрица (р. Цибър, по основната река), р. Огоста (р. Скът, р. Бързица, р. Превалска, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Берковска, р. Златица, по основната река, р. Мартиновска), р. Искър (р. Гостиля, по основната река в долното течение), р. Дунав (по поречието на реката между гр. Видин и гр. Никопол) в района на: обл. Видин (общ. Брегово, общ. Видин, общ. Бойница, общ. Кула, общ. Ново село, общ. Грамада, общ. Макреш, общ. Димово, общ. Белоградчик, общ. Ружинци, общ. Чупрене); обл. Монтана (общ. Лом, общ. Якимово, общ. Монтана, общ. Брусарци, общ. Бойчиновци, общ. Чипровци, общ. Георги Дамяново, общ. Берковица); обл. Враца (общ. Козлодуй, общ. Оряхово, общ. Мизия, общ. Борован, общ. Бяла Слатина, общ. Враца); обл. Плевен (общ. Долна Митрополия, общ. Гулянци, общ. Кнежа).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите 2 дни нивата ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 28.05 и през нощта срещу 29.05, в резултат на валежи, ще има значителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще са без съществени изменения. На 27.05 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива планинските части от водосбора. В резултат на валежи във вечерните часове на 28.05 и през нощта срещу 29.05 ще има повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни повишения ще има във водосбора на р. Гостиля и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите три дни нивата ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта срещу 29.05 и на 29.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.05.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта срещу 29.05 и на 29.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на днес и утре (26 и 27.05) са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите северно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Факийска на 27, 28, 29, 30 и 31.05.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и утре (26 и 27.05) са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Арда и в родопските притоци на р. Марица, а в следобедните и вечерни часове на 28.05 - във водосборите на старопланинските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.05) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и през следващите 3 дни са възможни краткотрайни повишения, главно в планинките части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

Хидроложка информация и прогнози