Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 29.10.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -4 до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -3 до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -6 до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с от -7 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като река Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Въча при гр. Девин (от -92 до +94 см), р. Арда при с. Вехтино (от -15 до +16 см;) и при с Китница (от -36 см до +38 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществено изменение. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +3 см и за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (29.10) нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 30 и 31.10 повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм и във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. На 01.11 водните нива в реките от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения са възможни в средните и долни течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 и 31.10 и на 01.11.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (29.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 и 31.10 и на 01.11.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (29.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 30 и 31.10 и на 01.11.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (29.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на 30 и 31.10. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31.10 и на 01, 02 и 03.11.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (29.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на 30 и 31.10. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (29.10) и през следващите два дни, в резултат на валежи, водните нива на наблюдаваните реки ще се повишават краткотрайно в следобедните и вечерни часове. По-значителни повишения на нивата са възможни в реките южно от гр. Бургас На 01.11 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес (29.10) водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 30.10 в резултат на валежи краткотрайни повишения ще има в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа. На 31.10 и 01.11 водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (29.10) и през следващите три дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Весела Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

Хидроложка информация и прогнози