Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 25.06.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, или са останали без съществени изменения. Водните нива са с изменение в граници от -32 см до +15 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. В резултат на валежи са регистрирани повишения във водосбора на р. Арда, р. Съзлийка (приток на р. Марица) и р. Мочурица (приток на р. Тунджа). Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-85/+85 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -28 см до +32 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26.06 до 29.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26.06, през нощта на 26 срещу 27.06 във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом, вечерта на 27.06 във водосборите на реките западно от р. Вит; през деня на 28.06 във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. във водосбора на р. Лефеджа и р. Стара Река (притоци на р. Янтра), р. Бели Лом (приток на р. Русенски Лом), във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, в сутрешните и обедните часове на 27.06.2018 г. във водосборите на добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и утре речните нива във водосбора ще се понижават. В следствие на валежи от следобедните часове на 26.06 ще започне повишаване на речните нива в целият водосбор. На 27.06 се очаква праговете за внимание да бъдат достигнати при гр. Габрово и с. Джулюница, в останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29.06.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (25.06) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26.06 до 29.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26.06 във водосборите на Южночерноморските реки; през нощта на 26.06 срещу 27.06 и през деня на 28.06 във водосборите на Северночерноморските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбор на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26.06 до 29.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26.06 и през нощта на 26 срещу 27.06 в старопланинските притоци на р. Тунджа и на р. Марица и във водосборите на р. Арда и р. Бяла; в следобедните и вечерни часове на 27.06 в средните и долните течения на р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Мочурица, р. Араплийска) и р. Марица (по основната река и в Родопските ѝ притоци, както и в притоците ѝ р. Сазлийка, р. Харманлийска река, р. Бисерска, р. Лозенска); на 28.06 в горното течение на р. Марица (в Родопските и Старопланинските ѝ притоци), а в долните течения на основните реки повишения ще има, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. в средните и долни части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, и долните части от водосбора на р. Арда, във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбора на р. Тунджа и във водосбора на притока ѝ р. Мочурица, средните части от водосбора на р. Марица и старопланинските ѝ притоци.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание на 27.06.2018 г. и следобяда на 28.06.2018 г..

- Водните количество на р. Елховска при гр. Рудозем възможно да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 27.06.2018 г..

- Водните количество на р. Върбица при гр. Златоград възможно да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 27.06.2018 г. и в следобедните часове на 28.06.2018 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 27 и 28.06 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на р. Доспат, р. Места и в средното и долното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 25.06.2018 г в пиринските притоци на р. Места и р. Струма, в обедните и следобедните часове на 27.06.2018 г. във водосбора на р. Доспат и пиринските притоци на р. Места и р. Струма;.В следобедните и вечерни часове на 27.06.2018 г. – със средните части от водосбора на р. Струма;

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. В. Йорданова, инж. В. Стоянова, инж. Ст. Дарачев