Проекти и програми

Като научна организация Националният институт по метеорология и хидрология участва в редица научни и научно-приложни поректи.

Tags: