Научен съвет на НИМХ

 1. проф. дфн Димитър Енчев Сираков – председател
 2. проф. д-р Димитър Георгиев Атанасов – зам.-председател
 3. проф. д-р Таня Кирилова Маринова – секретар
 4. проф. дн Нейко Матеев Нейков
 5. проф. д-р Емилия Венкова Георгиева
 6. проф. д-р Пламен Илиев Нинов
 7. проф. д-р Христо Георгиев Георгиев
 8. проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
 9. доц. д-р Благородка Стефанова Велева
 10. доц. д-р Боряна Димитрова Ценова
 11. доц. д-р Елена Свиленова Христова
 12. доц. д-р Илиан Господинов Господинов
 13. доц. д-р Ирена Георгиева Илчева-Михайлова
 14. доц. д-р Пламен Николов Нейчев
 15. доц. д-р Снежанка Стоянова Балабанова