Научен съвет на НИМХ

 1. проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов – председател
 2. проф. д-р Таня Кирилова Маринова – зам.-председател
 3. доц. д-р Елена Свиленова Христова – секретар
 4. проф. д-р Емилия Венкова Георгиева
 5. проф. д-р Пламен Илиев Нинов
 6. доц. д-р Благородка Стефанова Велева
 7. доц. д-р Боряна Димитрова Ценова
 8. доц. д-р Васко Николаев Гълъбов
 9. доц. д-р Веска Анастасова Георгиева-Миланова
 10. доц. д-р Елена Кирилова Божилова
 11. доц. д-р Ерам Кеворк Артинян
 12. доц. д-р Ирена Георгиева Илчева-Михайлова
 13. доц. д-р Лилия Иванова Бочева