Използване на първични архивни документи от метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения в НИМХ

НИМХ осигурява публичен достъп до съхраняваните първични архивни документи от метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения, съгласно Закона за Националния архивен фонд (НАФ) и Наредбата за реда за използване на документите от НАФ. Този достъп се регламентира от следните документи:

  • Работно време на читалнята на библиотеката на НИМХ за работа на потребители с първични архивни документи:
    понеделник - петък: 10.00-12.00 ч.; 13.00-15.00 ч.
  • Заявленията се подават в деловодството на НИМХ, по пощата, по факса (http://www.meteo.bg/bg/kontakti) или на електронен адрес delovodstvo@*** (виж ***по-долу)

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg