Администрация

Централа  
тел. +359 2 462 4500

Финансов контрольор
тел. +359 2 462 4624

Каса
тел. +359 2 462 4627

Счетоводители
тел. +359 2 462 4623/+359 2 462 4626

Човешки ресурси
тел. +359 2 462 4628
 
Договори и обществени поръчки
тел.+359 2 462 4625

Деловодство
тел.+359 2 462 4629
e-mail: delovodstvo@***   (виж ***по-долу)
 
Библиотека
тел.+359 2 462 4652

Връзки с обществеността
тел.+359 2 462 4652

Длъжностно лице по защита на данните
тел.+359 2 462 4625

ЗБУТ, охрана и социално-битова дейност
тел.+359 2 462 4645

Транспортно обслужване и снабдяване
тел.+359 2 462 4644

 

-----------

*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg, т.е. след името на получателя се дописва @meteo.bg