Изминалият месец - карти


Средна месечна температура (градуси С), август
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), август
 

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), август.
 

Месечна сума на валежа в % от нормата,август
 
 
 

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)
София


Пловдив


Плевен


Варна