Изминалият месец


Средна месечна температура (градуси С), октомври
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), октомври
 

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), октомври.
 

Месечна сума на валежа в % от нормата,октомври
 
 
 

Месечен ход на температурата и валежите
София


Пловдив


Плевен


Варна