Организация

НИМХ
Ръководство
проф. д-р Христомир Брънзов
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
e-mail:Hristomir.Branzov@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4505
Валери Николов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Оперативна дейност
e-mail:Valeri.Nikolov@***  
тел.+359 2 462 4508
проф. д-р Таня Маринова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Научна дейност
e-mail:Tania.Marinova@***
тел.+359 2 462 4529
проф. д-р Пламен Нинов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Международна дейност и проекти
e-mail:Plamen.Ninov@***
тел.+359 2 462 4507
Милена Миленкова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Финансова, стопанска и административна дейност
e-mail:Milena.Milenkova@***
тел.+359 2 462 4511
Колективни органи на управление
гл. асистент д-р Анастасия Стойчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
e-mail:Anastassia.Stoycheva@***   (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4594
проф. дн Димитър Сираков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
e-mail:Dimiter.Syrakov@***   (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4598
Департаменти
Метеорология
Директор: проф. д-р Димитър Атанасов тел.02 462 4582
Хидрология
Директор: проф. д-р Цвятка Карагьозова тел.02 462 4562
Прогнози и информационно обслужване
Директор: проф. д-р Христо Георгиев тел.02 462 4603
Сектори
Измервания, метрология и информационни технологии
Ръководител: Валери Николов тел.02 462 4508
Отдели
Финансово-счетоводен
Главен счетоводител: Силвия Георгиева тел.02 462 4624
Филиали

Филиал Варна
Директор: Иван Иванов тел.052 39 01 70/ факс: 052 30 22 56

Филиал Кюстендил
Директор: Евгени Стоянов тел. 078 55 30 66

Филиал Плевен
Директор:  Павел Вапцаров тел. 064 827 057
Филиал Пловдив
Директор: инж. Иван Фандъков тел. 032 26 52 99

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg