Организация

НИМХ
Ръководство
проф. д-р Христомир Брънзов
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
e-mail:Hristomir.Branzov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4505
Валери Николов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Оперативна дейност
e-mail:Valeri.Nikolov@***   (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4508
проф. д-р Таня Маринова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Научна дейност
e-mail:Tania.Marinova@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4529
проф. д-р Пламен Нинов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Международна дейност и проекти
e-mail:Plamen.Ninov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4507
Милена Миленкова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Финансова, стопанска и административна дейност
e-mail:Milena.Milenkova@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4511
Колективни органи на управление
гл. асистент д-р Анастасия Стойчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
e-mail:Anastassia.Stoycheva@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4594
проф. дн Димитър Сираков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
e-mail:Dimiter.Syrakov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4598
Департаменти
Метеорология
Директор: гл. ас. д-р Лилия Бочева
e-mail:Lilia.Bocheva@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4530
Хидрология
Директор: инж. Камелия Крумова
e-mail:Kamelia.Kroumova@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4556
Прогнози и информационно обслужване
Директор: доц. д-р Илиан Господинов
e-mail:Ilian.Gospodinov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4607
Измервания, метрология и информационни технологии
Директор: Орлин Георгиев
e-mail:Orlin.Gueorguiev@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4541
Отдели
Бюджет, финанси и счетоводна отчетност
Ръководител и главен счетоводител:
Силвия Илиева
e-mail:Silvia.Ilieva@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4624
Административно-стопански
Ръководи се от: Милена Миленкова
e-mail:Milena.Milenkova@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4511
Международно сътрудничество
Ръководител: Лора Йосифова
e-mail: Lora.Yosifova@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4682
Филиали

Филиал Варна
Директор: Иван Иванов
e-mail:Ivan.Ivanov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 52 39 01 70/ факс:  +359 52 30 22 56

Филиал Кюстендил
Директор: Евгени Стоянов
e-mail:Evgeni.Stoyanov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 78 55 30 66

Филиал Плевен
Директор:  Павел Вапцаров
e-mail:Pavel.Vaptsarov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 64 827 057
Филиал Пловдив
Директор: инж. Иван Фандъков
e-mail:Ivan.Fandakov@*** (виж ***по-долу)
тел. +359 32 26 52 99

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg