Организация

 

НИМХ
Департаменти
Метеорология
Директор: проф. д-р Димитър Атанасов тел.02 462 4582
Хидрология
Директор: проф. д-р Цвятка Карагьозова тел.02 462 4562
Прогнози и информационно обслужване
Директор: проф. д-р Христо Георгиев тел.02 462 4603
Сектори
Измервания, метрология и информационни технологии
Ръководител г-н Валери Николов тел.02 462 4508
Отдели
Финансово-счетоводен
Главен счетоводител: г-жа Силвия Георгиева тел.02 462 4624
Ръководство
В.и.д. директор
проф. д-р Пламен Нинов тел.02 462 4507

Заместник-директор
проф. д-р Христомир Брънзов тел.02 462 4506

Директор оперативна дейност
г-н Валери Николов тел.02 462 4508
Научен секретар
проф. д-р Таня Маринова тел.02 462 4529/4622
Директор финансова, стопанска и административна дейност
  г-жа Милена Миленкова тел. 02 462 4511
Колективни органи на управление
Общо събрание на учените
Председател: доц. д-р Снежанка Балабанова тел.02 462 4510
Научен съвет
Председател: проф. дн Димитър Сираков тел.02 462 4598
Филиали

Филиал Варна
Директор: г-н Иван Иванов тел.052 39 01 70/ факс: 052 30 22 56

Филиал Кюстендил
Директор: г-н Евгени Стоянов тел. 078 55 30 66

Филиал Плевен
Директор:  г-н Павел Вапцаров тел. 064 827 057
Филиал Пловдив
Директор: инж. Иван Фандъков тел. 032 26 52 99