Организация

НИМХ
Ръководство
проф. д-р Таня Маринова
И.Д. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
e-mail:Tania.Marinova@***
тел.+359 2 462 4505
Орлин Георгиев
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Оперативна дейност
e-mail:Orlin.Gueorguiev@***
тел. +359 2 462 4541
доц. д-р Ирена Илчева
И.Д. ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Научна дейност
e-mail:Irena.Ilcheva@***
тел.+359 2 462 4728
проф. д-р Пламен Нинов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Международна дейност и проекти
e-mail:Plamen.Ninov@***
тел. +359 2 462 4507

ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Финансова, стопанска и административна дейност
тел. +359 2 462 4505
Колективни органи на управление
гл. асистент д-р Мая Ранкова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
e-mail: Maya.Rankova@***
тел. +359 2 462 4549
проф. д-р Христомир Брънзов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
e-mail:Hristomir.Branzov@***
тел. +359 2 462 4571
Департаменти
Метеорология
Директор: доц. д-р Лилия Бочева
e-mail:Lilia.Bocheva@***
тел. +359 2 462 4530
Хидрология
Директор: инж. Камелия Крумова
e-mail:Kamelia.Kroumova@***
тел. +359 2 462 4556
Прогнози и информационно обслужване
Директор: гл. асистент д-р Анастасия Стойчева
e-mail:Anastassia.Stoycheva@***
тел. +359 2 462 4594
Измервания, метрология и информационни технологии
Директор: асистент Станислава Радева
e-mail:Stanislava.Radeva@***
тел. +359 2 462 4540, 0889717673
Отдели
Бюджет, финанси и счетоводна отчетност

тел. +359 2 462 4624

Административно-стопански
Ръководи се от: Маргарита Петкова
тел. +359 2 462 4505
Международно сътрудничество

-mail: international.relations@***
тел. +359 2 462 4682

Филиали

Филиал Варна
Директор: Иван Иванов
e-mail:Ivan.Ivanov@***
тел. +359 52 39 01 70/ факс:  +359 52 30 22 56

Филиал Кюстендил
Директор: Евгени Стоянов
e-mail:Evgeni.Stoyanov@***
тел. +359 78 55 30 66

Филиал Плевен
Директор:  инж. Мартин Мачев
e-mail:Martin.Machev@***
тел. +359 64 827 057
Филиал Пловдив
Директор: инж. Иван Фандъков
e-mail:Ivan.Fandakov@***
тел. +359 32 26 52 99

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg, т.е. след името на получателя се дописва @meteo.bg