Новини - архив

Март 2024 г. е десетият пореден най-горещ месец – прессъобщение на Европейската служба за изменение на климата „Коперник“*

Състояние на климата през януари 2024 година – прессъобщение на Европейската служба за изменение на климата „Коперник“ *

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-11/21.07.2023 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2023/2024 г.

Становище на НС по проект на ПМС

Становище на Научния съвет на НИМХ по Проекта  на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Устройствения правилник на Министерство н

Стратегия за научни изследвания и иновации на Националния институт по метеорология и хидрология 2023-2027 г.

Вече имаме общо 7 признати станции от СМО с повече от вековна история

На 23 май в рамките на 19-ата редовна сесия на Конгреса на Световната метеорологична организация на тържествена церемония президентът на СМО проф. Герхард Адриан връчи сертификати на постоянните представители на страните със станции за наблюдение с над 100-годишна история.

Българска делегация взе участие в 19-тия Конгрес на Световната метеорологична организация

В периода 22 май – 2 юни 2023 г. в Женева, Швейцария, се проведе 19-ата редовна сесия на Конгреса на Световната метеорологична организация (СМО). Конгресът е върховен орган на СМО, в който участват всички страни членки (общо 193 държави и територии).

Подписан нов колективен трудов договор на работещите в системата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

 

Обръщение на проф. Петери Таалас, генерален секретар на СМО, по случай Световния ден на метеорологията

22 март – Световен ден на водата; 23 март – Световен ден на метеорологията

Тази година Световният ден на водата е посветен на приноса – индивидуален и общностен – за ускоряване на промените, чрез които да се разреши съществуващата криза с водоснабдяването и канализацията.

НИМХ получи нова програмна акредитация на докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

Акредитационният съвет на НАОА, с решение от 12.01.2023 г., дава програмна акредитация на докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5.

Резултати от проведения в НИМХ конкурс за участие в първия етап на Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“

Класиране на кандидатите

Модул „Постдокторанти“ 

  1. Заявление с вх. № ЧР-03-65/29.09.2022 г.    268,5 т.

Модул „Млади учени“

Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ

Публикувано е Становище на Общото събрание на учените и на Научния съвет на Националния институт по метеорология и хидрология по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НИМХ

Публикувано е Становище на Общото събрание на НИМХ по чл. 6 от КТ, Научния съвет на НИМХ, Съвета на директорите на НИМХ по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

На 23 март 2022 г. в НИМХ се проведе тържествено събрание по случай 22 март Световен ден на водата и 23 март Световен метеорологичен ден.

За 2022 г. темата за Световния ден на водата е „Подземни води – да направим невидимото видимо“ (Groundwater – Making the invisible visible), а на Световния метеорологичен ден: „Ранно предупреждение - ранна реакция“ (Early Warning and Early Action).

Измервателни уреди на НИМХ регистрират преминаването на шоковата вълна от изригването на вулкана в Тонга на 15 януари 2022 г.

На 15 януари 2022 г. се случи рядко геоложко събитие.

Изчислени са климатичните норми за България за новия референтен период 1991-2020 г.

Световната метеорологична организация (СМО) координира обновяването на нормите за глобалния климат в месечен мащаб, започвайки с периода 1901-1930 г. Стандартните климатични норми се използват като референтни стойности за пресмятане на климатичните аномалии.

Седма работна среща SALGEE “Наблюдение на суша & растителност: енергетичен-воден цикъл”

EUMETSAT организира 7-та работна среща SALGEE “Наблюдение на суша & растителност: енергетичен-воден цикъл” (7th SALGEE Workshop “Drought & Vegetation Monitoring: Energy – Water Cycle), която ще

Националният институт по метеорология и хидрология дари уникални Агроклиматични атласи на Тракийския университет – Стара Загора

Проф. Казанджиев и доц. Георгиева от Националния институт по метеорология и хидрология  дариха на Тракийски университет – Стара Загора 100 бр. от изданието Агроклиматичен атлас на България. Дарението беше прието от ректора доц. Добри Ярков и заместник-ректора по учебната дейност доц.

INNOAir - семинар за измерването, моделирането и прогнозирането на замърсители във въздуха

На 24 септември Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) организира семинар, в рамките на проект ИНОЕЪР, на който  бяха засегнати редица въпроси, свързани с измерването, моделирането и прогнозирането на концентрациите на различни замърсители във въздуха.  В събитието се включиха н

НИМХ организира онлайн семинар на тема „Моделиране на атмосферното замърсяване“.

Нa 24 септември 2021 г. НИМХ ще е домакин на онлайн семинар, свързан с представяне на числените модели за разпространението на замърсители в атмосферата като основен инструмент за анализ и прогноза на качеството на атмосферния въздух (КАВ).

Данни в реално време от морската метеорологична мрежа на НИМХ

Морската метеорологична мрежа на НИМХ предава данни в реално време за вълнението на морета, температура на морската вода и посоката и скоростта на вятъра. Изградена е в рамките на проекта MASRI.

Гости от Лом - учениците от 3А клас на СУ „Димитър Маринов“

Днес, 21 юни 2021 г., верните ни приятели от 3-ти А клас на СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом бяха на гости на Националния институт по метеорология и хидрология и, разбира се, тръгнаха по пътя на прогнозата за времето.

НИМХ получи нова програмна акредитация на докторска програма „Метеорология“ за срок от 6 години

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА, с решение от 28.01.2021 г., дава програмна акредитация на докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатик

Наръчник с "131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност" по проект INNOAIR

В рамките на проект INNOAIR, финансиран от европейската инициатива Иновативни град

Резултати от проведен конкурс в НИМХ за участие в третия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

 

Класиране на кандидатите

Модул „Постдокторанти“ 

EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) и Arianespace актуализираха споразумението си за изстрелване на два нови спътника от системата MTG

На 23 март, EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) и Arianespace актуализираха споразумението си за изстрелване на два нови спътника от системата MTG със следващото поколение пускови устройства Ariane 6.

22 март Световен ден на водата; 23 март – Световен ден на метеорологията

Професионалните празници на Националния институт по метеорология и хидрология и на всички колеги метеоролози и хидролози в България и по света.

На 22 март 2021 г. разговорът ще е - какво означава водата за вас?

Колективен трудов договор на работещите в системата на Националния институт по метеорология и хидрология

Днес, 10 февруари 2021 г., проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и г-жа Евгения Егова-Трайкова, Председател на Синдикалната организация в НИМХ към Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ подписаха колективен трудов договор за срок от две години.

Справочник за замърсяване на въздуха

Справочник за замърсяване на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Справочник за замърсяването на въздуха

Справочник за замърсяването на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Искате да завали дъжд вкъщи? От лесно-по-лесно!

На 02 ноември 2020 г. Националния институт по метеорология и хидрология  „отвори“ врати за всички ученици, учители и родители чрез новата си онлайн платформа www.nimhi.bg

Резултати от проект „Изследване приноса на различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София “

Цел на проекта: Определяне на приноса на различни източници към концентрациите на фини прахови частици с размер до 10 микрометъра (ФПЧ10) за гр. София.

Изпълнител: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Национален институт по метеорология и хидрология – 130 г. метеорология и 100 г. хидрология

под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев  
 
София, 01.10.2020 г., зала „Роял“ на София хотел Балкан

 

Честит празник скъпи колеги и приятели

Уважаеми колеги,

От мое име и от името на Ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология искам да ви поздравя с настъпващите професионални празници – Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията.

НИМХ от 30 години не е работил по-добре, както през последната 1 година!

НИМХ има достатъчен брой учени, има научен съвет, има акредитации. НИМХ работи изключително добре в научната област. Тази година НИМХ е спечелил 3 проекта с международно финансиране и 37 с национално. Институтът, който те създадоха, няма дори научен съвет, т.е.

Заповядайте - демонстрации и работа в реална среда

Демонстрации и работа в реална среда – НИМХ започна изпълнението на програма "Професията на метеоролога и хидролога", финансирана от Министерството на образованието и науката, насочена към подобряване на разбирането за значимостта на природните науки и ангажир

Среща на проф. Брънзов и проф. Ровински от ПАН

На 11 октомври 2019 г., проф. Христомир Брънзов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология, проф. Пламен Нинов, заместник генерален директор на НИМХ и проф.

30.09 – 03.10 НИМХ бе домакин на едно от най-значимите събития в Европа в областта на числените модели

В периода от 30 септември до 3 октомври 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология бе домакин на едно от най-значимите събития в Европа в областта на числените модели за прогноза на времето – срещата на Европейската работна група за регионални числени модели и  срещата по Краткосрочни числени прогнози на времето (European Working Group on Limited Area Models meeting и Short Range Numerical Weather Prediction meeting).

НИМХ и Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Националният институт по метеорология и хидрология и Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, като елемент от националната и европейска стратегия за устойчивото развитие.

Националният институт по метеорология и хидрология и Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията

Националният институт по метеорология и хидрология и Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията.

НИМХ и Метеорологичната служба на Ислямска република Иран подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията

На 19 април проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и г-жа Фарах Мухамади, директор развитие на метеорологични приложения на Метеорологичната служба на Ислямска република Иран подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията.

НИМХ и Нов български университет с договор за сътрудничество

На 9 април 2019 г.  проф. Христомир Брънзов, генерален директор на Национален институт по метеорология и хидрология и проф. Антони Славински, председател на Настоятелството на Нов български университет подписаха договор за сътрудничество в областта на образованието и науката.

Световен ден на водата 22 март, Световен ден на метеорологията 23 март

На 22 март 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология отбеляза Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията. Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев поздрави учените и служителите на Националния институт по метеорология и хидрология по случай техните професионални празници.

Световно признание за българската метеорология

Три метеорологични станции от мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология са сред 70 станции в световен мащаб, работещи повече от сто години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация к

Националният институт по метеорология и хидрология и Селскостопанска академия подписаха Рамково споразумение за сътрудничество

 

Световен ден на водата, Световен ден на метеорологията

На 23 март 2018 година с тържествено честване Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отбеляза Световния ден на водата 22-ри март и Световния ден на метеорологията 23-ти март, на което присъстваха министърът на образованието и наукат

Международно признание за дейността на НИМХ-БАН

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН, с решение на Народното събрание от 1951 г., представлява и изпълнява задълженията на  Република България към Световната метеорологична организация към ООН (СМО). На 14 март 2018 г.