Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

 

 Лято (юни-юли-август): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква лятото на 2021 г. да е подобно на лятото на 2020 г.

Есен (септември-октомври-ноември): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква есента на 2021 г. да е подобна на есента на 2020 г.

По-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?