Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

 

   

     Зима (декември-януари-февруари):  Със средни сезонни температури и сезонни количества валеж около или над нормите. Може да се очаква зимата на 2023/24 г. да е по-малко топла и с повече валежи от зимата на 2022/23 г..

По-подробна сезонна прогноза