Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

 

   Зима (декември-януари-февруари): Със средни сезонни температури около или над нормата и сезонни количества валеж около или под нормата  Може да се очаква зимата на 2022-2023 г. да е с по-малко валежи от зимата на 2021-2022 г.

 Пролет (март-април-май): Със средни сезонни температури около или над нормата. Всички категории са еднакво вероятни за сезонните количества валеж. Може да се очаква пролетта на 2023 г. да е по-топла и с повече валежи от пролетта на 2022 г.

По-подробна сезонна прогноза