Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

 Есен (септември-октомври-ноември): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква есен 2018 да е с по-малко валежи от есен 2017.

Зима (декември-януари-февруари): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква зима 2018/19 да е по-малко топла и с по-малко валежи от зима 2017/18.

По-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?