Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

 Есен (септември-октомври-ноември): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква есента на 2020 г. да е подобна на есента на 2019 г.

Зима (декември-януари-февруари): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква зимата на 2020/21 г. да е подобна на зимата на 2019/20 г.

. ВПо-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?