Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

 Лято (юни-юли-август): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-големи. Може да се очаква лято 2019 да е подобно на лято 2018.

Есен (септември-октомври-ноември): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква есен 2019 да е подобна на есен 2018.

По-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?