Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

Зима (декември-януари-февруари): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж около нормалните. Може да се очаква зимата на 2020-2021 г. да е с повече валежи от зимата на 2019-2020 г.

Пролет (март-април-май): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и със сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква пролетта на 2021 г. да е подобна на пролетта на 2020  г.

. ВПо-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?