Ръководство

В.и.д. директор:
проф. д-р Пламен Нинов,

e-mail:Plamen.Ninov@***   (виж ***по-долу),
тел.+359 2 9753996 /462 4507

 

Зам.-директор:
проф. д-р Христомир Брънзов,

e-mail:Hristomir.Branzov@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4506

 

Директор "Оперативна дейност":
г-н Валери Николов
e-mail:Valeri.Nikolov@***  (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4508

 

Научен секретар:
проф. д-р Таня Маринова,

e-mail:Tania.Marinova@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4529/4622

 

Директор финансова, стопанска и административна дейност:
г-жа Милена Миленкова ,
e-mail:Milena.Milenkova@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4511

 

Председател на Общото събрание на учените:
доц. д-р Снежанка Балабанова,
e-mail:Snezana.Balabanova@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4510

 

Председател на Научния съвет:
проф. дн Димитър Сираков,

e-mail:Dimiter.Syrakov@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4598

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg