Ръководство и колективни органи на управление

 

Ръководство

 

проф. д-р Таня Маринова
И.Д. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
e-mail:Tania.Marinova@***
тел.+359 2 462 4505
 
 
Орлин Георгиев
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Оперативна дейност
e-mail:Orlin.Gueorguiev@***  
тел.+359 2 462 4541
доц. д-р Ирена Илчева
И.Д. ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Научна дейност
e-mail:Irena.Ilcheva@***
тел.+359 2 462 4728
проф. д-р Пламен Нинов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Международна дейност и проекти
e-mail:Plamen.Ninov@***
тел.+359 2 462 4507

ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Финансова, стопанска и административна дейност

тел.+359 2 462 4505

 

 

Колективни органи на управление

 

гл. асистент Мая Ранкова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
e-mail:Maya.Rankova@*** 
тел. +359 2 462 4549
 
проф. д-р Христомир Брънзов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
e-mail:Hristomir.Branzov@***  
тел. +359 2 462 4571

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg, т.е. след името на получателя се дописва @meteo.bg