Ръководство и колективни органи на управление

 

Ръководство

 

проф. д-р Христомир Брънзов
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
e-mail:Hristomir.Branzov@***   (виж ***по-долу)
тел.+359 2 462 4505
 
 
Валери Николов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Оперативна дейност
e-mail:Valeri.Nikolov@***  
тел.+359 2 462 4508
проф. д-р Таня Маринова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Научна дейност
e-mail:Tania.Marinova@***
тел.+359 2 462 4529
проф. д-р Пламен Нинов
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Международна дейност и проекти
e-mail:Plamen.Ninov@***
тел.+359 2 462 4507
Милена Миленкова
ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Финансова, стопанска и административна дейност
e-mail:Milena.Milenkova@***
тел.+359 2 462 4511

 

 

Колективни органи на управление

 

гл. асистент д-р Анастасия Стойчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
e-mail:Anastassia.Stoycheva@***   (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4594
 
проф. дн Димитър Сираков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
e-mail:Dimiter.Syrakov@***   (виж ***по-долу)
тел. +359 2 462 4598

 

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg