Новини

Партньорство на НИМХ и БТА

Последна новина в БТА:

Лятото на 2022 г. в България не се отличава с големи аномалии

Предишни новини:

Месечен бюлетин за август

Месечният хидрометеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология се публикува около 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Конкурс „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“

Националният институт по метеорология и хидрология обявява вътрешен конкурс за участие в първия етап на националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“:

Модул Брой места Работно време Срок
Млади учени 2 2 часа 12 месеца
Постдокторанти 1 2 часа 12 месеца

Информация за Програмата е дадена тук

Кратка справка за времето през август 2022 г. - 01.09.2022 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец август, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 01- число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!

Министър Карамфилова: НИМХ вече прогнозира опасните явления във всяка една община

(Съобщение на Пресцентъра на МОСВ)