Новини

Справочник за замърсяването на въздуха

Справочник за замърсяването на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Справочникът е подготвен в рамките на проект INNOAIR, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Справочник за замърсяване на въздуха

Справочник за замърсяване на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Справочникът е подготвен в рамките на проект INNOAIR, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.