Новини

Заповядайте - демонстрации и работа в реална среда

Демонстрации и работа в реална среда – НИМХ започна изпълнението на програма "Професията на метеоролога и хидролога", финансирана от Министерството на образованието и науката, насочена към подобряване на разбирането за значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини.

Представяне на DISARM

На конференция в гр. Пловдив от 12-ти до 15 ноември, Националният институт по метеорология и хидрология представи основните резултати по проект DISARM - „За по-добра превенция и управление на последиците от засушавания и пожари“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество “Балкани-Средиземно море”. В работата на конференцията и работните срещи участие взеха основни заинтересовани страни като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.