Новини

Годишен отчет за дейността на НИМХ през 2021 г.

Публикуван е  пълният отчет за дейността на НИМХ през 2021 г. - тук. Резюме на отчета може да прочетете тук.

Кратка справка за времето през април 2022 г. - 29.04.2022 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец април, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 01- число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!