Новини

Партньорство на НИМХ и БТА

Примерни резултати от анализа на проектния бъдещ климат над България с помощта на климатични индекси - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2499376

Климатични сценарии, глобални и регионални климатични модели - анализ на НИМХ - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2494427

Кратка справка за времето през септември 2021 г. - 01.10.2021 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец септември, както и картите и графиките за изминалия месец . Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!

INNOAir - семинар за измерването, моделирането и прогнозирането на замърсители във въздуха

На 24 септември Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) организира семинар, в рамките на проект ИНОЕЪР, на който  бяха засегнати редица въпроси, свързани с измерването, моделирането и прогнозирането на концентрациите на различни замърсители във въздуха.  В събитието се включиха над 40 участници от различни сфери на дейност.

Имате възможност да разгледате всички представени презентации тук: