Новини

Годишен бюлетин на НИМХ за 2019 г.

През месец март 2020 г. НИМХ издаде Годишен хидрометеорологичен бюлетин за 2019 година. Този документ предлага синтезиран доклад за "Състоянието на климата, въздуха и водите и агрометеорологичните условия в България през 2019 година", което е и неговото тематично заглавие.

Печатното издание може да бъде намерено в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", във всички регионални библиотеки в областните градове както и в университетските библиотеки, на университети с факултети по природо-математически науки.