Биометрични класове на метеорологични условия според WCI

WCI Eфект върху човешкото тяло
10 < WCI Без дискомфорт
-1 < WCI < 10 Лек дискомфорт с нормално зимно облекло
-10 < WC I < -1 Дискомфорт, студено
-18 < WCI < -10 Много студено
-27 < WCI < -18 Възможно е измръзване при продължителен престой на открито
-35 < WCI < -27 Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30min
-47 < WCI < -35 Измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 5 до 10min
WCI < -47 Много бързо измръзване при престой на открито до 30s

Еквивалентна температура / Wind Chill Index