Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 10.12.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на водните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на водните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на река Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -17 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +22 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения се наблюдават по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица (± 64 см.) и при м. Забрал на р. Въча (от -145 см. до + 144 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Пловдив, където е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на очаквани валежи, на 10 и 11.12 са възможни незначителни повишения на речните нива в западната и централната част на басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.12.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (10.12) и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14.12.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (10.12) и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (10.12) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 11.12 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (10.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 10.12 в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес 10.12 през деня са възможни незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Струма вследствие на валежи. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Силвия Стоянова, инж. Весела Стоянова