Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 23.06.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, са отчетени на р. Огоста при с. Бутан (-53/+22 см), р. Искър при гр. Нови Искър (-25/+32 см) и при с. Ребърково (-23/+26 см), на р. Бели Вит при гр. Тетевен (-20/+28 см), на р. Русенски Лом при с. Божичен (-17/+20 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -14 см до +17 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Огоста при с. Бутан, р. Искър при гр. Роман и при с. Ореховица и на р. Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения са от -1 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-84/+84 см) и в горното течение на р. Марица (от -63 до +67 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -50 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -11 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане до 25.06 са възможни повишения на водните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 26.06, в резултат на валежи през деня са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. В периода от вечерта на 26.06 до сутрешните часове на 28.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията на 27.06 във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.06.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (23.06) до обяд ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 24, 25 и 26.06 речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, повишения в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.06.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (23.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27.06.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (23.06) и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 26.06 се очакват значителни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.06) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобяд на 26.06 до сутрешните часове на 28.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията на 27.06 във водосборите на Северночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.06) и през следващите 2-3 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (по основната река и в притоците ѝ над яз. Кърджали и във водосборите на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. В периода от следобяд на 26.06 до сутрешните часове на 28.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26.06 и през нощта на 26 срещу 27.06 в средните и долните течения на р. Тунджа, р. Марица (по основната река и в притоците ѝ след гр. Пловдив – р. Сазлийка, р. Харманлийска река, р. Бисерска, р. Лозенска) и на р. Арда (в притока ѝ р. Крумовица и вливащите се след нея), както и във водосбора на р. Бяла.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- В обедните и следобедните часове днес (23.06.2018 г.) – в горните части от водосбора на р. Арда (по основната река и в притоците ѝ над гр. Рудозем);

- В обедните и следобедните часове на 25.06.2018 г.– в горните части от водосбора на р. Въча в притоците ѝ р. Чаирдере и р. Широколъшка;

- В обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г.– в горните части от водосборите на р. Чепинска и р. Девинска;

- Във вечерните часове на 26.06.2018 г.– в горните части от водосбора на р. Сазлийка.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове днес (23.06.2018 г.).

- Водните количество на р. Елховска при гр. Рудозем е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове днес (23.06.2018 г.).

- Водните количество на р. Върбица при гр. Златоград е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове днес (23.06.2018 г.).

Западнобеломорски басейн: Днес (23.06) и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения, в резултат на валежи в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. – в горното течение на р. Доспат и във водосборите на р. Исток (приток на р. Места) и р. Рилска, р. Градевска, р. Дяволска, р. Влахинска, р. Санданска Бистрица (притоци на р. Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Валерия Йорданова