Общо събрание на работниците и служителите на НИМХ – София

На 29.05.2018 г. се проведе Общо събрание на работниците и служителите на НИМХ–София и Общо събрание на учените в НИМХ, на което бяха обобщени дейностите във връзка с протеста. Събранието прие единодушно:

  1.   При липса на решение на проблема с финансирането на НИМХ за 2018 г. работещите в НИМХ–София обявиха готовност за предприемане на ефективни протестни действия.
  2.   Директорът на НИМХ и Протестният щаб да продължат да предприемат необходимите стъпки за отделяне на бюджета за цялостната дейност на НИМХ като самостоятелна, независима част от общия бюджет за БАН.

........................................................... ☸ ..................................................................

 На 28.05.2018 г. с писмо № 18-361 Протестният щаб внесе искане за спешна среща с Министъра на образованието и науката във връзка с критичната ситуация в Националния институт по метеорология и хидрология.

........................................................... ☸ ..................................................................