СЪОБЩЕНИЕ - 21.06.2019 г.

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 21.06.2018 г. от 09:00 до 10:00 часа пред сградата на БАН – Администрация се проведе предупредителен протест-митинг на работещите в НИМХ, на който присъстваха колеги от цялата страна. Във връзка с продължаващия вече два месеца протест на служителите в НИМХ срещу решението на Общото събрание на БАН за разпределение на бюджетната субсидия за 2018 г., същия ден от 14:00 часа се проведе и предварително уговорената среща между министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, членове на протестния щаб на НИМХ, директора на НИМХ проф. д-р Христомир Брънзов и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В резултат на тези събития:

1. Поисканата оставка на зам.-председателя на БАН, чл.-кор. Константин Хаджииванов, отговарящ за финансите в БАН и формирането на бюджета на Академията и като такъв пряко отговорен за създалата се ситуация, все още дори не е обсъждана. Считаме, че тази оставка е въпрос на морален акт.;

2. Получихме уверението на министър Вълчев и акад. Ревалски, че средствата, необходими за осигуряване на дейността на НИМХ като Национална хидрометеорологична служба на Р. България през 2018 г., ще бъдат осигурени съвместно и поетапно. Към 22.06.2018 г. първият транш от тези средства за гарантиране на дейността ни през следващия месец, вече е постъпил по сметката на НИМХ.

3. Министър Вълчев лично се ангажира да предприеме необходимите стъпки за гарантиране на независещо от БАН финансиране дейността на НИМХ от следващата година.

  Работещите в НИМХ благодарят на министър Вълчев за проявеното разбиране и съдействието му за решаване на неотложните проблеми на Националната хидрометеорологична служба на Р. България. Оценяваме и усилията на акад. Ревалски в тази насока.

  ПРЕДВИД ЧАСТИЧНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ОСТАВАМЕ В ГОТОВНОСТ ЗА БЪДЕЩИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.