Съобщение - 17.08.2018 г.

Съобщение

По предложение на председателя на БАН акад. Ю. Ревалски на 16 август 2018 г. в НИМХ се проведе среща-разговор в изпълнение решението на министър-председателя от 13.08.2018 г., свързано с искането за излизане на НИМХ от структурата на БАН. От страна на ръководството на БАН участваха: председателят на ОС на БАН проф. Ев. Славчева, зам.-председателят на ОС на БАН проф. П. Бояджиева, председателят на Финансово-икономическата комисия на ОС на БАН проф. Н. Малиновски, представителят на Съвета на настоятелите на БАН проф. Л. Аврамов, председателят на БАН акад. Ю. Ревалски, зам.-председателят на БАН чл.-кор. К. Ганев, научният секретар проф. Кр. Стойкова и акад. Ив. Юхновски. От НИМХ присъстваха работещи в Института в София и представители на структурите му от цялата страна. След категоричното настояване на работещите в НИМХ, до участие в срещата беше допуснат и директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов.

По време на срещата представителите на ръководството на БАН дадоха обяснения за начина на разпределение на средствата в БАН, за действията им през последните месеци, свързани с проблемите в НИМХ, както и вижданията си за бъдещето на НИМХ в БАН и последствията за НИМХ, ако излезе от БАН. Акад. Ив. Юхновски говори за миналото на БАН.

Резултатът от срещата е, че работещите в НИМХ още един път категорично и открито изразиха позицията си за излизане от структурата на БАН, с което отпаднаха всякакви съмнения, че са манипулирани.

Проведена е втора среща в БАН-Администрация на 17 август 2018 г. За нея НИМХ подготви и внесе за разглеждане от представителите на ръководните органи на БАН на Предложение с конкретни действия за излизане на НИМХ от структурата на БАН и преминаване към Министерството на образованието и науката. Това предложение не беше разгледано. Отново беше повторено становището на БАН, че НИМХ няма място извън неговите структури. Предложено беше НИМХ да се финансира отделно, в рамките на БАН, но не беше обяснено, кой и по какъв начин ще определя размера на това финансиране. Като компромисен вариант за отделяне беше предложено създаване на нова хидрометеорологична служба на Република България от Правителството, на базата на части от НИМХ.

След двете срещи, убеждението на НИМХ е, че от БАН се търси единствено начин за запазване на статуквото, но не и за развитието на НИМХ и запазване и подобряване на дейността му.