Обръщение

НИМХ категорично отхвърля предложеното решение от страна на БАН „…целият бюджет на НИМХ-БАН да бъде изведен на отделен ред в бюджета на БАН. При изчисляване на бюджета да се имат предвид единни за БАН основни заплати по категории“. Това решение запазва сегашното статукво, а именно ръководството на БАН да определя, какво е нужно на НИМХ, за да изпълнява дейността си, и, вместо да реши проблемите в НИМХ, допълнително ще ги задълбочи.

Научно-приложната, оперативната и експертна дейност в НИМХ ние успяваме да развиваме досега, въпреки традиционното подценяване на резултатите от нея в БАН. Това прави несъстоятелно твърдението на ръководните органи на БАН, че излизането на НИМХ от структурата на БАН ще доведе до нарушаване на качеството на тези дейности. Напротив, може само да подобри нашите резултати.

Тази демонстрация на неразбиране на проблемите ни допълнително ни убеждава, че единственият разумен път за нас е напускането на БАН.

Страхът на ръководните органи на БАН, че излизането на НИМХ от структурата ѝ ще е повод за последващо напускане на други институти, е несъстоятелен аргумент и е в разрез с демократизма в науката. Да не говорим за противопоставянето им на „механичното изваждане на Института“ с целия личен състав, сграден фонд и научна инфраструктура. Само напомняме, че всичко материално, с което разполага НИМХ, е платено от Българската държава, а и в по-голямата част от своето съществуване НИМХ е бил извън БАН!

Публичното изразяване на подобни „аргументи“, манипулиращи общественото мнение, ни кара да мислим, че НИМХ става заложник на егоистични интереси на група хора, които, за да ги постигнат, не подбират средствата. Как при това да останем част от БАН?

Категорично настояваме Правителството да вземе незабавно решителни мерки за изваждането на НИМХ от БАН.

Декларираме, че ще използваме всички допустими от закона средства да защитим НИМХ и неговата дейност като българската хидрометеорологична служба.

Избраният щаб на протеста в НИМХ