Обръщение - 30.08.2018 г.

Ние, работещите в НИМХ, категорично протестираме срещу поредния неадекватен и безотговорен акт от страна на ръководните органи на БАН. Днес, 30.08.2018 г., Управителният съвет (УС) на БАН прие решение да се прекрати предсрочно мандата на директора на НИМХ проф. д-р Христомир Брънзов.

Този акт отново доказва, че взетото решение за излизане на НИМХ от структурата на БАН е единственото възможно за съществуването и нормалното му функциониране. От името на Протестния щаб декларираме, че ще бъдат предприети всички мерки за недопускане на и.д. директор в нашия институт, както и за възстановяването на проф. д-р Христомир Брънзов на поста му. Наказателният акт на УС на БАН срещу Директора на НИМХ, ден след поредния публичен протест на служителите в НИМХ, ние възприемаме като пореден бюрократичен и репресивен удар върху всички работещи в нашата система. В резултат на това са депозирани оставките на цялото ръководство на НИМХ, включително и на директорите на четирите филиала на НИМХ в страната.

Декларация ОТ АКАДЕМИЧНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НБС „ВОН-КНСБ“