Съобщение - 18.09.2018 г.

След като не можаха да блокират работата на НИМХ с недофинансиране, ръководните органи на БАН успяха с административни средства.

Ние, работещите в НИМХ, направихме всичко необходимо, за да запазим дейността си. Възможностите ни са изчерпани! Остават ни броени дни (0) до пълно спиране на работа и започване на разпад на структурите. От 20 дни НИМХ е без ръководство.

Настояваме Председателят на БАН да упражни законовите си задължения съгласно чл. 43, ал. 4 от Устава на БАН, като уважи волята на работещите и служителите в НИМХ и назначи за и.д. Директор проф. д-р Христомир Брънзов.

Решението на 35-ото заседание на Общото събрание на БАН за процедурата за частично изваждане на НИМХ от структурата на БАН, продължава за неопределен срок безвремието за НИМХ и не дава отговор на основни въпроси за бъдещето ни.

Време е Правителството да вземе окончателно и категорично решение за нов статут на НИМХ. Очевидно е, че Институт, който има задължения по три закона и осем подзаконови нормативни акта, не може да бъде в състава на неправителствена организация, каквато е БАН, и за да ги изпълнява, да разчита единствено на „добра воля“ на колективните й органи на ръководство.

Очакваме решението на Правителството, преди да е станало много късно, а и за да може всеки един от нас да вземе своето лично решение за бъдещето си.