В отговор на изявления в медиите на представители на ръководни органи на БАН

В последните няколко дни дискусията за отделянето на НИМХ от БАН излезе от рамките на добрия тон и вече не си служи с факти, а по-скоро с манипулативни твърдения. Категорично невярно е твърдението, че в отношенията между НИМХ и БАН няма напрежение, а съществува такова с министъра на образованието и науката. Ние нееднократно сме обяснявали причините за желанието на НИМХ да се отдели от БАН и възникналото вследствие на това напрежение. В последните месеци именно министър Красимир Вълчев беше най-активен в диалога между двете страни и в търсенето и намирането на възможни решения.

Оттеглянето на ръководството на БАН от подписаното споразумение между БАН, НИМХ, Националния браншов синдикат „ВОН“-КНСБ и МОН означава на практика, че договорените в документа срокове няма да бъдат спазени. Припомняме, че НИМХ също е страна по споразумението и до момента стриктно е изпълнявал всички поети ангажименти. Същото не може да се каже за колегите от БАН, които в резултат от „продължителните усилия на ръководните органи“ създадоха само няколко комисии.

Обезпокоени сме от предприетите действия на БАН за закриване на НИМХ преди 01.01.2019 г., както и от цялостната политика на БАН да възпрепятства по всякакъв начин преобразуването му в неговата цялост, което би позволило НИМХ да осъществява ефективно дейността си след края на тази година. Очевидно това, което иска БАН е НИМХ да бъде наказан за излизането от състава й и да бъде “куха” и нефункционална структура след прехвърлянето си - без собственост и членство в международните организации, с които се осъществява обменът на международна метеорологична информация. Отпадането на текстовете в проектобюджета, което иска БАН, и закриването на института са действия, които са част от цялостната политика на БАН за ликвидиране на НИМХ.

Въпреки твърденията, че БАН няма претенции към „станциите и балоните“ на НИМХ, една от създадените като резултат от действията на БАН комисии е за описване на имуществото на института. За нас това е доказателство, че големият проблем за ръководството на БАН всъщност е материалната база. Непонятни са и опитите да се спекулира с учените от НИМХ, които желаят да останат в БАН чрез твърдения, че в Проектозакона за бюджета за 2019 г. няма нито един текст за тях. Призоваваме Българската академия на науките да посочи броя на тези хора.

В заключение, категорично заявяваме, че решението на правителството е единственото възможно и правилно.

Общо събрание на учените в НИМХ

Документът е приет на заседание, проведено на 06.11.2018 г.