Съобщение на Ръководството на НИМХ

Във връзка с продължаващата кампания на Ръководните органи на БАН за заблуждаване на българската общественост сме длъжни да кажем следното:

  1. Никой, никъде не е поемал ангажимент НИМХ да осигурява със сгради създавани от БАН нови институти. Ангажименти има само към колегите, които искат да напуснат след 01.01.2019 г. НИМХ и да останат да работят в БАН. На тях не им се оказва натиск и ще им бъдат предоставени всички активи, които са им заведени. По същата причина НИМХ не иска от Ръководните органи на БАН да предоставят сграда за колегите от други институти на БАН, които искат да преминат след 01.01.2019 г. към НИМХ.
  2. Общото събрание на БАН в желанието си да присвои имоти предоставени от Българската държава на НИМХ за изпълнение на националните му задачи, наруши драстично собствените си Правила за преустройство на самостоятелните научни звена на БАН. Решението за създаване на нов институт за изследвания на климата, атмосферата и водите на базата на отделяне от НИМХ е обжалвано от НИМХ в Административен съд София-град № 35087 от 11-12-2018 г. С тази жалба е спряна процедурата по създаването му.
  3. За „безпрецедентния процес на отделяне на НИМХ“ единствено виновни са Ръководните органи на БАН. Ако се проследят техните съобщения за медиите по проблема през последните месеци, може да се види многократната смяна на позициите им и подмяната на фактите. Опитите за прехвърляне на „вината“ върху ръководството на НИМХ, а още повече на МОН са похват от други времена.