Съобщение - 20.12.2018

Уважаеми колеги от НИМХ изявили желание да останете в БАН в ИИКАВ-БАН,

На сайта на БАН се появи поредната невярна и манипулативна информация. В нея се твърди, че подадената от НИМХ жалба в Административен съд – София град (АССГ) е оставена без разглеждане като недопустима и създаденият ИИКАВ-БАН продължава да функционира. В стила на Ръководството на БАН е да премълчава част от фактите. В случая е налице превратно предаване на съдържанието на съдебното определение, като съзнателно е пропуснато изречението: „Съгласно процесуалната разпоредба на чл. 166, ал. 1 от АПК оспорването спира изпълнението на обжалвания административен акт, т.е. със сезирането на съда с жалба вх. № 35087/11.12.2018 г. изпълнението на решението на Общото събрание на БАН е спряно по силата на закона“.

Има съдебна практика, че фактическите действия, извършени при спряно изпълнение на административния акт, са нищожни. Има и съдебен ред за търсене на отговорност при неизпълнение на съдебно решение.

Всичко това означава, че към момента действията по създаването на ИИАКАВ-БАН са спрени, такъв Институт няма и Вас Ви прехвърлят към нищото. Най-вероятно, към 01.01.2019 г. ще се окажете в сложен трудово-правен казус. Към това, напълно умишлено, Ви тласка Ръководството на БАН.

Като наши колеги на нас не ни е безразлична бъдещата Ви съдба, поради което сме длъжни да Ви предупредим за реалната ситуация. Можете да се запознаете с Определението на АССГ по дело 13206 от 2018 г. на:

http://www.admincourtsofia.bg/Дела/Информациязадела.aspx