Как Ръководството на БАН чете „Евангелието“?

На сайта на БАН се появи „материал“ свързан с финансовия одит на НИМХ. Посочени са линкове към източниците на информация и е направено заключението: „Предоставената информация от министър Вълчев недвусмислено потвърждава, че твърденията на ръководството на НИМХ-БАН за липса на средства за изпълнение на дейностите на института след 01.07.2018 г., са безпочвени. Напомняме, че ръководството на НИМХ нееднократно рекетира обществото с твърденията, че ще спре прогнозите за времето по финансови причини.“

Какво обаче пише в резултатите от одита:

„1.2. Научният съвет на НИМХ е одобрил разпределението на бюджетната субсидия на НИМХ за 2018 г. като от определените с бюджета 1 412 614 лв. за издръжка (в т.ч. 1 330 000 лв. за оперативни дейности) е разпределил за заплати и осигурителни вноски общо 993 416 лв. и е утвърдил издръжка от субсидията 416 196 лв. ...“

„1.3. Въз основа на решения на Научният съвет на НИМХ през одитирания период за изплащане на работни заплати са използвани средства, определени за издръжка на института.“

„1.5. Към 31.07.2018 г. са изразходвани 489 291 лв. за издръжка…“

Не е необходимо човек да е член-кореспондент, за да пресметне, че към 31.07.2018 г. средствата за издръжка на НИМХ са свършили и недостигът от бюджетната субсидия вече е 73 095 лв. Това предварително беше ясно и за това на пресконференцията в МОН на 21.06.2018 г. Председателят на БАН и Министърът на образованието и науката се ангажираха да предоставят допълнителни средства за издръжка на НИМХ. Председателят на БАН не изпълни поетия ангажимент.

Научният съвет на НИМХ използва правата си по чл. 40, ал.1, т.4 от Устава на БАН и с решение от 18.05.2018 г. (по предложение на Съвета на директорите и след оценка на риска) прехвърли средства от издръжка към заплати. С това спаси НИМХ от катастрофална загуба на специалисти и дейността му. За разлика от колегите си в БАН, работещите в НИМХ до юли получаваха възнагражденията си от 2017 г., докато не беше взето решението и Директорът на НИМХ, в съответствие с правомощията си по чл. 22 от Правилника за устройството и дейността на НИМХ, не утвърди новите щатни разписания.

Благодарение на помощта от МОН, адекватни управленски решения, сплотения и отдаден на работата си колектив и използването на всички възможни собствени ресурси успяхме да приключим 2018 г.

Ръководството на БАН бързо забрави, че то предложи критериите за разпределение на бюджета, диференцирането на персонала по категории и до какво доведоха те. Как не предостави никакви средства за осигуряване на допълнителните дейности възложени на работещите в НИМХ, включително за нощен, празничен и извънреден труд. Как остави 22 дни НИМХ без ръководство. По тези причини НИМХ вече не е част от БАН. Във всяка уважаваща себе си организация, след такъв провал Ръководството й подава оставка. Да, ама не - те са прави, когато съгрешат дори.