Световен ден на водата 22 март, Световен ден на метеорологията 23 март

На 22 март 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология отбеляза Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията. Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев поздрави учените и служителите на Националния институт по метеорология и хидрология по случай техните професионални празници.

Той специално подчерта колко важна е ежедневната и всеотдайна работа на всички, ангажирани в проблемите на климата, устойчивото развитие, водните ресурси, безопасността и здравето на хората. „Впечатлен съм от обема на работа, която извършвате“ каза министър Вълчев и си пожела държавата да има повече възможности и ресурс в бъдеще да подпомага научните и оперативни хидрометеорологични дейности на НИМХ.

 

 

Специални гости бяха г-н Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, г-н Петър Горновски – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, доц. д-р Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и доц. Лилия Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“. Всички те изразиха своето задоволство от съвместната си работа с НИМХ и заявиха своята готовност, желание и надежда за задълбочаване и развитие на това партньорство.

Поздравителни адреси изпратиха г-жа Ивелина Василева – председател на Комисията по околната среда и водите в 44-то Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, проф. Васил Николов – председател на Селскостопанската академия, г-жа Снежина Динева – изпълнителен директор на Напоителни системи ЕАД.

Генералният директор на НИМХ, проф. д-р Христомир Брънзов поздрави официалните гости, партньорските организации, медиите и всички гости и служители на НИМХ по случай професионалния празник на Института. „На днешния ден е моментът да си припомним от къде сме тръгнали и да отдадем дължимата почит на тези, които са изградили това, което имаме сега и са работили без прекъсване и в добри и в тежки времена с много любов към професията и чувство за отговорност“, каза проф. Брънзов. Той подчерта, че НИМХ е основната научна и оперативна структура в България в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията и една от най-старите метеорологични служби в Европа.

Проф. Брънзов благодари на всички работещи в НИМХ за огромните усилия, които полагат за осигуряване на държавата и обществото с необходимата за дейностите им хидрометеорологична информация и експертизи, както и за развитието на научните и научно-приложните изследвания в областта на метеорологията и хидрологията.

Поздравителни адреси

Bulgarian