Новини по проекта INNOAIR от 23.12.2022 г.

  • Една от основните цели на проект INNOAIR е пилотно за София да се въведе концепцията за „зелен градски транспорт",  да се ограничи използването на лични автомобили в града, съответно да се намали трафика и да се  подобри качеството на въздуха.  По проекта се разработват различни концепции и се предлагат  решения на проблемите с чистотата на въздуха, който всички ние дишаме.
  • Националният институт по метеорология и хидрология, като един от партньорите по проект INNOAIR,  има удоволствието да Ви информира за изготвения от Центъра за градска мобилност "Пътеводител (дигитално ръководство) за реализиране на зелени коридори в София", което скоро ще бъде достъпно на сайта на проекта.
  • Ръководството споделя знания и най-добри практики в съответствие с насоките на стратегическите документи за устойчива градска мобилност и изискванията на Европейската комисия относно качеството на въздуха. То представя стъпка по стъпка действията, очакваните резултати, маркетингови съвети за възприемане от гражданите, като допълнение към цялостната културна и поведенческа промяна.