НИМХ и Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Националният институт по метеорология и хидрология и Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, като елемент от националната и европейска стратегия за устойчивото развитие.

С Меморандума се подновяват и задълбочават съвместните дейности на двете страни за подобряване устойчивото  развитие на водния транспорт и пристанищата на Черно море и река Дунав  в полза на обществото чрез прилагане на съвременни  достижения в науката и практиката. 

Двете страни се договориха да засилят съвместното си участие в регионални и европейски проекти и програми, чрез които да се усъвършенства методологията за екокартиране на управлението на околната среда в пристанищата и прилежащите към тях зони и територии; да се създаде информационна база с изследователски методики за опазване на околната среда в пристанищата; създаване на информационна база за експлоатацията и състоянието на пристанищната инфраструктура включнаща паспортизацията на хидротехническите съоръжения и други свързани с околната среда области и направления.

Bulgarian