Оперативен числен модел

НИМХ издава прогнози на времето на базата на числени модели, измервания, радарна и спътникова информация.

Основният числен модел за тридневната ни прогноза е ALADIN.

ALADIN е спектрален модел за регионална прогноза на метеорологични полета и явления. Разработката и развитието му се извършва от консорциум с шестнадесет страни-членки, като водещ партньор е Метео Франс.

Параметрите на оперативното приложение в НИМХ са следните:

  • хоризонтална стъпка 5000 м,
  • 105 нива във височина,
  • стъпка по времето 300 с.
  • Интегрирането на модела става два пъти на ден с начални условия в 06 и 18 UTC, като резултатът е 72 часова прогноза за район, центриран върху България..

 

Развитието и поддръжката на модела в НИМХ се извършва от екип на секция "Числени прогнози", департамент "Прогнози и информационно обслужване" на НИМХ.