Морски прогнози

Групата по морски прогнози към НИМХ провежда научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране към специфичните условия на Черно море на числени модели за прогноза на ветровото вълнение и разпространението на нефтени разливи, възникнали в резултат на природни бедствия или промишлени аварии.

Ежедневната оперативна дейност на групата по Морска метеорология към  НИМХ включва 3 вълнови модела: WAVEWATCH III (NOAA), WAM (ECMWF) и SWAN (TU-DELFT) — модел за ветровото вълнение в крайбрежната зона, резултатите от които се използват за анализ и числена краткосрочна прогноза на ветровото вълнение в Черно море.

Вълновите модели се захранват от прогностичните данни за вятъра на френския атмосферен модел ARPEGE и модела ALADIN. Данните от атмосферните модели се смятат два пъти в денонощието (06.00 и 18.00 UTC), след което се изчислява 72-часова прогноза на характеристиките на вълнението (значима височина на вълната, средна посока на разпространение и период на вълната). Моделите покриват акваторията на Черно море с числена мрежа от 41.5° N до 46.5° N и от 28.0° Е до 41.5° Е и пространствена стъпка 0.125° по ширина и дължина, а за модела SWAN пространствената стъпка е 0.033 градуса за цялото Черно море и отделно за Бургаския залив — със стъпка около 400 метра.

Моделите WAVEWATCH III и SWAN са валидирани чрез сравняване с алтиметрични данни от спътниците Envisat, JASON1 / 2 в рамките на проекта по Седма рамкова програма на ЕС IncREO

http://www.increo-fp7.eu/project-overview/project-structure/wind-waves-and-storm-surges-use-cases-france-and-bulgaria/

http://info.meteo.bg/projects/IncREO/index.php?glaven=tasks&ez=BG

Вълновите модели са основните компоненти на системата за ранно предупреждение за хидро-метеорологични рискове (бури, високи вълни, крайбрежни наводнения) по протежението на българския бряг на Черно море.

При сключване на договор с НИМХ в Интернет ще са Ви достъпни експертни оценки за състоянието на морето, както и подробна прогноза за вятъра и вълнението.

За контакти:
      тел. +359 2 462-4610;
      GSM +359 887 507 404;
      WEB http://weather.bg