Наръчник с "131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност" по проект INNOAIR

В рамките на проект INNOAIR, финансиран от европейската инициатива Иновативни градски дейности (Urban Innovative Actions) е разработен наръчник с "131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност"  

Наръчникът представя идеи и предложения за овластяване, насочени към местни власти, университети и бизнеси, така че да насочват развитието на отговорни местни общности. Практическите приимери се основават на проучване и дизайн процеси в София.

В наръчника има:

  • 52 Идеи към местната власт:

„Подкрепяйте социални и информационни кампании, фирмени, училищни и семейни състезания, публични събития (например Ден на енергията, Европейска седмица на мобилността, велосипедни шествия и панаири и други)“
„Осигурете буферни паркинги около големите транспортни центрове, безплатни за определено време за притежателите на карти за обществен транспорт“

  • 54 идеи към бизнеса:

„Създайте фирмена система за споделяне на велосипеди (обикновени велосипеди)“
„Създайте пешеходна група за съвместно идване на работа“
„Осигурете електрически минибус, който да служи като довеждащ транспорт от и до спирки на обществения транспорт“

  •     25 идеи към университетите и образователните институции

“Колежите и университетите са мини градове по своята същност. Те могат да имат свои собствени транспортни системи, жилищни сгради, понякога дори собствени електрически и водоснабдителни системи. Следователно те са перфектни тестови площадки за по-мащабни инициативи“
 „Провеждайте редовно годишно събитие/панаир - или вземете участие в традиционно градско събитие като Софийския фестивал на науката – за да представите най-новите изследвания и разработки в областта на устойчивата градска мобилност“

Всички идеи: https://innoair-sofia.eu/images/documents/documents-bg/Ovlastqvane_innoair.pdf

Bulgarian