Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАН doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 15.02.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Хр.Брънзов – директор

Телефон за допълнителна информация: 0887 507 406 – доц. д-р Снежанка Балабанова – ръководител секция „Хидрологични прогнози“, департамент „Прогнози и информационно обслужване“.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 15.02.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Хр.Брънзов – директор

Телефон за допълнителна информация: 0887 507 406 – доц. д-р Снежанка Балабанова – ръководител секция „Хидрологични прогнози“, департамент „Прогнози и информационно обслужване“.

 

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg