Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.06.2018 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ– филиал Плевен, гр. Плевенул. „Хаджи Димитър“60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал

Телефони за допълнителна информация:064827224; 0889/909757 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 064807067; 0889/909719 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.06.2018 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Плевен, гр. Плевен ул. „Хаджи Димитър“ 60 на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал

Телефони за допълнителна информация: 064827224 и 0889909757 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 0889909719 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 21.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ

Телефони за допълнителна информация: 0879183866 – Анастасия Стойчева, ръководител сектор „Метеорологични прогнози“ и 02/4624628 - Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 21.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефон за допълнителна информация: 02/4624524 – проф. д-р Валентин Казанджиев – и.д. ръководител секция „Агрометеорология“ към департамент „Метеорология“ и 02/4624628 - Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 17.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 032/632422 – Цвета Костова, ръководител сектор „Метеорология“; 032/622389 – Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 24.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@meteo.bg

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 24.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@meteo.bg

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 24.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@meteo.bg

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 24.06.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@meteo.bg

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси