Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева, гл. счетоводител

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ

Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева, гл. счетоводител

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ.

Телефон за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ.

Телефон за допълнителна информация:  02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66  на вниманието на в.и.д. директор на НИМХ.

Телефон за допълнителна информация:  02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.