Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ doc/docx pdf
Декларация за гражданство doc/docx pdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни doc/docx pdf
Автобиография в Europass формат doc/docx pdf
Интрукции за попълване на автобиографията --- pdf

 

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 20.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 66, на вниманието на Генералния директор на НИМХ.

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 - Емил Замфиров, ръководител група „ОСБД“ и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. Кюстендил търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Невестинско шосе“, № 3 на вниманието на г-н Евгени Стоянов - директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 0882000681 - Камелия Димитрова, ръководител сектор „Хидрология“ и 078/553068 – Луиза Бумбарова, служител човешки ресурси.

НИМХ – гр. Кюстендил търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Невестинско шосе“, 3 на вниманието на г-н Евгени Стоянов - Директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 078/553065 – Евгени Стоянов, директор филиал Кюстендил и 078/553068 – Луиза Бумбарова, служител човешки ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов – директор, филиал.

Телефон за допълнителна информация: 052/302254 - Весела Стоева, ръководител сектор „Хидрология“; 052/302256 - Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 66, на вниманието на Генералния директор на НИМХ.

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 - Емил Замфиров, ръководител група „ОСБД“ и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 66, на вниманието на Генералния директор на НИМХ.

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 - Емил Замфиров, ръководител група „ОСБД“ и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.03.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 66, на вниманието на Генералния директор на НИМХ.

Телефони за допълнителна информация:  0888987903 - Стоян Гатев, началник  парк автомобили и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурс

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 07.04.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов - директор, филиал, или на emai: office.varna@***.

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова - специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 15.04.2019 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов - директор, филиал.

Телефон за допълнителна информация: 052/390172 – Настя Ванкова, зам.-директор, филиал Варна; 052/302256 - Мария Сотирова, специалист управление на човешките ресурси

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg