Световно признание за българската метеорология

Три метеорологични станции от мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология са сред 70 станции в световен мащаб, работещи повече от сто години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация към ООН (СМО).Това са станциите Образцов чифлик (открита 1889 година), Сливен (открита 1890 година) и Кнежа (открита 1910 година). Станциите не са прекъсвали работа дори по време на  войните от първата половина на 20 век.

След номинацията им, станциите бяха подложени на подробно проучване (метод на работа, местоположение, представителност). Експерти на СМО прегледаха всички исторически документи и българските кандидати  получиха статут на  „Стогодишни станции“, сертификати от СМО и метални плочи за обозначаването им.

„Многогодишните метеорологични наблюдения са част от незаменимото културно и научно наследство на човечеството, което обслужва потребностите на настоящите и бъдещите поколения за дългосрочна климатична информация с високо качество. Те са уникални източници на историческа информация за атмосферните параметри, която свидетелства за колебанията на климата и е основа за оценката на промените му. За да се подчертае това значение, СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ разполага с механизъм за разпознаване на стогодишни наблюдателни станции. По този начин организацията насърчава устойчивите стандарти за наблюдение и най-добрите практики, които улесняват създаването на висококачествени динамични редове.“ се казва в съобщението на СМО.

Bulgarian