Среща на проф. Брънзов и проф. Ровински от ПАН

На 11 октомври 2019 г., проф. Христомир Брънзов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология, проф. Пламен Нинов, заместник генерален директор на НИМХ и проф. Павел Ровински, заместник-председател на Полската академия на науките (ПАН) и професор в Института по геофизика на ПАН проведоха среща и обсъдиха стратегическото партньорство между двете институции в областта на хидрологията, водните ресурси и управлението на водите.  Бяха обсъдени и идеи за областите от взаимен интерес за установяване на устойчиво сътрудничество между НИМХ и научни институти от ПАН, както в областта на водите, така и в други сфери на околната среда като замърсяването на въздуха и водите.

Проф. Ровински отправи покана към учените от НИМХ да вземат активно участие в предстоящия европейски конгрес в областта на хидрологията и науките за околната среда, който ще се проведе във Варшава, Полша през 2020 г.

Проф. Ровински изрази своето желание да види НИМХ сред членове на Международната асоциация по хидро-екологични изследвания и инженерство и първата институция от България, която става член на това престижно международно общество от професионалисти.

Bulgarian