Среща на проф. Брънзов и Н.Пр. Здравко Бегович

Днес Н.Пр. Здравко Бегович, извънреден и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина в Република България, посети Националния институт по метеорология и хидрология и се срещна с генералния директор на института проф. Христомир Брънзов.

Г-н Бегович е работил в сферата на климатичните промени като помощник- министър в Министерството на териториалното развитие, строителството и екологията на Босна и Херцеговина и като председател на Групата на страните от Източна и Югоизточна Европа за изменението на климата. Двамата с проф. Брънзов обмениха идеи и възможности за задълбочаване на сътрудничеството между хидрометеорологичните служби на България и Босна и Херцеговина в сферата на климата, метеорологията и хидрометеорологията.

Г-н Бегович изрази готовност като посланик да съдейства при осъществяването на двустранните контакти и традиционно добрите отношения между хидрометеорологичните служби и негов приоритет ще е постигането на още по-значими резултати в тези взаимоотношения.

Проф. Брънзов подчерта, че НИМХ е основната научно-приложна и научно-оперативна институция в България, която изпълнява дейностите в областта на метеорологията, агрометеорологията и хидрологията. Съчетаването на оперативната и научната дейност в една организация, съгласно препоръките на Световната метеорологична организация (СМО), позволява НИМХ да осъществява хидрометеорологичното обслужване за страната и Черно море и да е водещ регионален партньор на СМО при обезпечаване на националния и международния обмен на данни в Югоизточна Европа и Близкия Изток.

Bulgarian