Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

 

Пролет (март-април-май): Със средни сезонни температури близки до ноормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-големи. Може да се очаква пролет 2018 да е подобно или по-малко топла от пролет 2017 и да е с подобни или по-големи сезонни количества валеж.

 

По-подробна сезонна прогноза

Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?