НИМХ и БТА с ново партньорство

Днес, 22.06.2021 г., проф. Христомир Брънзов  - генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и г-н Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) подписаха договор за сътрудничество и обмен на информация между двете институции.

Прогнозата за времето за следващите 3 дни, седмичната и месечната прогнози ще се разпространяват безвъзмездно от БТА и ще са достъпни за обществото и медиите. В новата рубрика на БТА „Знание и култура“ всеки петък ще се представят новини, анализи и резултати, свързани с множеството дейности на НИМХ в областта на метеорологията, климата и водите. С помощта на БТА научните дейности на НИМХ ще бъдат по-достъпни за широката общественост, което е важна подкрепа за нас.

Проф. Брънзов сподели, че НИМХ е единствената организация в България, оторизирана да издава предупреждения за опасни явления от хидрометеорологичен характер и сътрудничеството между двете организации е от изключително значение за разпространението на тази информация към населението.

Две от най-старите институции на България - БТА и НИМХ, уреждаме по нов начин досегашните си отношения - днес те прерастват в сътрудничество в интерес на всички български медии, коментира Вълчев.

Bulgarian