Данни в реално време от морската метеорологична мрежа на НИМХ

Морската метеорологична мрежа на НИМХ предава данни в реално време за вълнението на морета, температура на морската вода и посоката и скоростта на вятъра. Изградена е в рамките на проекта MASRI.

Страницата с данните: http://sea.meteo-varna.net/

Страница на проекта MARSI: http://masri.io-bas.bg

Bulgarian