НИМХ организира онлайн семинар на тема „Моделиране на атмосферното замърсяване“.

Нa 24 септември 2021 г. НИМХ ще е домакин на онлайн семинар, свързан с представяне на числените модели за разпространението на замърсители в атмосферата като основен инструмент за анализ и прогноза на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Целта на семинара е да даде най-обща представа за видовете модели, като акцентът е върху разработени в НИМХ системи и такива, които се използват в дейности по проекта INNOAIR. Лекциите ще имат популярен характер и са насочени към участници в проекта INNOAIR и по-широк кръг заинтересовани.

Предварителната програма можете да видите тук

Можете да се регистрирате за участие на следния линк: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOqqrjsvHNLA-j9BxeoMCfD_BzqIo97F?fbclid=IwAR0P1crxoD8pMsv5NgLwh14Pb35CISS9HWqli0YJhiBn6AGu5CsZwy1hjho.

След попълване на данните, ще получите потвърждение и инструкции за включване в срещата.

Bulgarian