22 и 23 март 2022 г. – международни дни на водата и на метеорологията

Във връзка с 22 и 23 март 2022 г. – международни дни на водата и на метеорологията Националният институт по метеорология и хидрология организира на 22.03.2022 г. ден на отворените врати.

От 1950 г. на 23-ти март се отбелязва подписването на Конвенцията за създаването на Световната метеорологична организация (СМО).

Като един от учредителите на СМО, НИМХ всяка година отбелязва празника под общото мото за всички метеоролози и хидролози по света. Темата на #WorldMetDay за 23 март 2022 г. е #EarlyWarningEarlyAction. (Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction. - Ранно предупреждение - ранна реакция. Хидрометеорологична и климатична информация за намаляванена риска от бедствия.)

Тя е свързана с критичната роля на системите за ранно предупреждение за своевременната превенция, като адаптивна мярка срещу климатичните промени. Подчертава значението на напредъка в изследванията в областта на метеорологичните прогнози, за да могат да се посрещнат предизвикателствата на екстремните прояви на метеорологичното време.

 

Програма за деня на отворените врати в НИМХ - 22.03.2022 г.

От - до Мероприятие Водещ
9.30 - 10.30 Представяне на НИМХ и филм: "Пътят на прогнозата" М. Миленкова - зам.-генерален директор на НИМХ
10.40 - 11.00 Агрометеорология / Метеорологичен архив доц. д-р В. Георгиева / доц. д-р Л. Бочева
11.15 - 11.45 Синоптични прогнози, метеорологични спътници, СРП, прогностични модели гл. ас. д-р А. Стойчева и дежурен синоптик
11.45 - 12.00 Хидропрогнози, СРП, хидроложки модели гл. ас. д-р В. Йорданова
12.05 - 12.20 Морски прогнози, СРП, числени модели доц. д-р В. Гълъбов
12.30 - 13.00 Лаборатории (химическа, радиометрична, хидрометрия, хидрогеология) доц. д-р Е. Христова гл. ас. Пл. Ангелов, инж. М. Иванов, инж. Ев. Дамянова
13.15 - 13.45 Реално пускане на метеорологична сонда с балон, метеорологични измервания О. Георгиев - директор на департамент "ИМИТ"
14.00 - 15.00 Представяне на НИМХ и филм: "Пътят на прогнозата" М. Миленкова - зам.-генерален директор на НИМХ
15.15 - 15.45 Синоптични прогнози, метеорологични спътници, СРП, прогностични модели гл. ас. д-р А. Стойчева и дежурен синоптик
15.45 - 16.00 Хидропрогнози, СРП, хидроложки модели гл. ас. д-р В. Йорданова
16.05 - 16.20 Морски прогнози, СРП, числени модели доц. д-р В. Гълъбов
16.25 - 16.45 Агрометеорология / Метеорологичен архив доц. д-р В. Георгиева / доц. д-р Л. Бочева
17.00 - 17.30 Лаборатории (химическа, радиометрична, хидрометрия, хидрогеология) доц. д-р Е. Христова гл. ас. Пл. Ангелов, инж. М. Иванов, инж. Ев. Дамянова

*СРП е Системи за ранно предупреждение

Програмата е с два идентични модула: от 9.30 ч. до 13.45 ч. и от 13.15 ч. до 17.30 ч.

Място: гр. София, ж.к. Младост 1А, бул. Цариградско шосе № 66 (вход от бул. Ал. Малинов)

Bulgarian