Министър Карамфилова: НИМХ вече прогнозира опасните явления във всяка една община

(Съобщение на Пресцентъра на МОСВ)

 

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече прогнозира опасните явления като силен вятър, екстремно високи или ниски температури, бури, обилни валежи не само на ниво области, но и за всяка една от 265-те общини на територията на България. Това съобщи днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, която заедно с генералния директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов представи обновената и развита за територията на Република България и Европа система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер „Метеоаларм“.

Технологията се разработва от месец април 2021 г. в рамките на проект „Национален геоинформационен център“, финансиран от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Министерски съвет с одобрено финансиране на НИМХ за развитие на системата „Метеоаларм“. Проектът е реализиран от учени и специалисти от Института.

„Системата е изключително важна не само за нас като министерство, но има и национално значение – професионалистите в Института имат задача да предоставят навременна, качествена и адекватна информация на обществото, държавните институции, общинските власти за превенция и предупреждение за риска от бедствия“, каза министър Карамфилова. Тя допълни, че обновената система работи благодарение на усилията на Института, но и на осигуреното финансиране за доплащане в EUMETSAT, в който НИМХ членува въз основа на междуправителствена спогодба.

Проф. Брънзов обясни, че сумата от над 330 хил. лв. е била необходима за дофинансиране на членски внос на България за тази година в EUMETSAT – Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници. „Един от източниците, които захранват тази система, е сателитна информация. Системата е разработвана 3-4 години. През май беше готова в тестов вариант, но нямахме средства за този членски внос, за да получаваме спътниковата информация. От днес надградената система работи и позволява много по-висока пространствена разделителна способност при наблюдение“, каза той.

Прекъсване на участието на НИМХ в европейската организация е риск за държавата, каза министър Карамфилова. Тя обясни, че още в началото на работата си като министър е запозната с казуса.

„С моя екип и подкрепата на правителството гарантирахме устойчивост на действията като беше осигурено необходимото финансиране“, обясни министърът. И добави, че за предоставяне на точна информация, детайлът дава много голяма добавена стойност за това местната власт и гражданите да бъдат своевременно информирани. „Сега тя ще е много по-ефективна за превенция от страна на държавните и общински структури и много по-информативна за гражданите при възникване на опасни явления“, добави министър Карамфилова.

Синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева показа как системата дава прогноза с предупреждения с възможност за прогнозиране за времето и по общини.

Допълнителна информация за системата „Метеоаларм“ – НИМХ (Meteoalarm)

„Метеоаларм“ е унифицирана европейска система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер. Услугата е насочена към институциите, хората и бизнесите. Покрива набор от метеорологични елементи, като силен вятър, екстремно високи и ниски температури, бури, обилни валежи, сняг и поледици, мъгла, както и условия, които биха могли да доведат до повишен риск, като високи вълни, горски пожари и лавини. Поддържа се от 31 национални метеорологични служби, които ежедневно подготвят и изпращат информация към сървърите на системата. Предупрежденията са за следващите две денонощия. Дават се в четири градации, в цвят (зелен, жълт, оранжев, червен), символ за явлението и стойности на проявлението – повече можете да видите на https://www.meteoalarm.org/.

Системата се поддържа от организацията EUMETNET (Network of European Meteorological Services), основана през 1999 г., със седалище в Брюксел, Белгия. Осигурява рамка за организиране на програми за сътрудничество между членовете в областта на метеорологията, обработката на данни и прогнозата на времето. България, чрез НИМХ, е член от 2010 г.

При преминаването на Института от МОН към МОСВ през март 2022 г. се оказа, че в бюджета на НИМХ не са осигурени всички необходими средства за плащане на членския внос на България към EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) за 2022 г. След като НИМХ изплати задължението по членския внос към EUMETSAT през август 2022 г., е извършено въвеждането на новия вариант на „Метеоаларм“ в оперативната дейност на НИМХ.

Bulgarian