ACCORD - 26 държави се обединяват, за да се възползват от своя опит за подобряване на прогнозите на времето

На 27 ноември 2020 г. Националният институт по метеорология и хидрология заедно с още двадесет и пет национални метеорологични служби подписа споразумение, с което се засилва сътрудничеството за подобряване на краткосрочните прогнози на времето и предоставяне на по-качествени услуги на обществото.

В резултат на това съвременният свят на метеорологията обръща нова страница в своята история. Сега е време да се задълбочи и разшири това ново международно сътрудничество, като се осигури възможно най-добрата подкрепа за обществото. По този начин нашата общност ще продължи да помага за защита на живота и имуществото и да подкрепя благосъстоянието на обществото.

Целта на нашите общи усилия е подобряване на краткросрочните и средносрочните прогнози на времето и намаляване на свързаните с времето заплахи за живота, здравето, икономиката и имуществото, както и подкрепа за инстситуциите да адаптират своите услуги към изменението на климата.

Европа има дългогодишна традиция на сътрудничество в областта на метеорологията: метеорологичните спътници се експлоатират от Европейската организация за метеорологични спътници (EUMETSAT), други наблюдения се координират в рамките на Европейската мрежа на метеорологичните служби (EUMETNET), а глобалните средносрочни числени прогнози за времето се изготвят от Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF).

От друга страна, числените прогнози за времето с висока разделителна способност са отговорност на националните метеорологични служби. От 80-те години на миналия век тези национални служби си сътрудничат в рамките на няколко регионални консорциума. Това са консорциуми като ALADIN, част от който е и НИМХ, и партньорствата HIRLAM и LACE, обединяващи метеорологичните служби съответно от Северна и Централна Европа.

Днес три от тези консорциума се обединиха, което бележи създаването на уникално сътрудничество между 26 страни от Европа, Северна Африка и Турция с новото наименование ACCORD (Консорциум за изследвания, свързани с развитието на моделирането в мащабите на конвекцията).1

Новият консорциум ще подобри и укрепи изследванията и разработката на съвместни кодове за оперативна числена проноза на времето, които ще се надграждат последством иновативните изследвания на новия консорциум. 2


1ALADIN (Алжир, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Франция, Унгария, Мароко, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Тунис, Турция), LACE (Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и HIRLAM (Дания, Естония, Финландия, Исландия, Ирландия, Литва, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция)

2 Повече информация във видеото за историята на прогнозата на времето (на английски) - http://www.umr-cnrm.fr/aladin/mesimages/MeteoFrance4ACCORD.mp4

Bulgarian