Обръщение на проф. Петери Таалас, генерален секретар на СМО, по случай Световния ден на метеорологията

https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/future-of-weather-climate-water-across-generations-2023

Бъдещето на времето, климата и водата през поколенията

 

Приемете поздрав от Секретариата на Световната метеорологична организация в Женева.

Времето, климатът и кръговратът на водата са наша обща ценност и те не познават национални или политически граници. Затова ролята на международното сътрудничество е от съществено значение. Тази философия е залегнала в работата на голямото метеорологично семейство още от 1873 г. и ще ни води и в бъдеще.

Нашият опит и наука са нужни повече от всякога.

През 2023 г. Световният ден на метеорологията е много специален, защото се провежда в годината, в която предшественикът на СМО – Международната метеорологична организация, чества своята 150-годишнина.

През изминалите 150 години националните метеорологични и хидроложки служби са събирали и стандартизирали данни, които стоят в основата на прогнозите за времето, приемани днес като даденост. Историята за обмена на данни на СМО е история на успеха на научното сътрудничество за спасяване на човешки животи и поминък.

Ние сме втората най-дългогодишна агенция на ООН. Гордеем се с постиженията си и ще ги отпразнуваме по време на една забележителна година, когато Световният метеорологичен конгрес, на който ще бъдат взети решения по ключови въпроси за организацията, ще договори стратегически приоритети за популяризиране на нашата визия за свят, по-устойчив на екстремни метеорологични условия, климат, вода и други събития, свързани с околната среда.

Ранни предупреждения за всички

Зад амбициозния стремеж да се гарантира, че животоспасяващите системи за ранно предупреждение ще обхванат всички хора през следващите пет години, е налице нарастваща динамика в нашата дейност. Инициативата „Ранни предупреждения за всички“, подета от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на Световния ден на метеорологията през 2022 г., беше одобрена по време на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP27) същата година в Шарм-ел-Шейх и получи подкрепа от развитите и развиващите се страни, от семейството на ООН и от частния сектор.

Ранните предупреждения дават резултат. Те трябва да достигат до всички.

Половината от държавите, членуващи в СМО, все още не разполагат с адекватни Системи за ранно предупреждение за опасни явления и ние трябва да запълним пропуските в основната система за наблюдение, особено в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

Ранните предупреждения са най-лесно постижимата задача, която трябва изпълним, за да се адаптираме към климатичните изменения – това вече не е излишен, а задължителен разход. Според Световния икономически форум през следващите десет години трите най-големи риска за световната икономика се крият в неспособността за смекчаване на климатичните промени, неуспешното адаптиране към тях и в природните бедствия.

Поне половината от всички бедствия са свързани с вода. На конференцията на ООН за водата в Ню Йорк (22-24 април) СМО ще демонстрира как опасностите, в които водата играе основна роля, като наводнения и суши, се увеличават. Изменението на климата и топенето на ледниците допълнително ще натоварят системите ни, обгрижващи водния цикъл. По-доброто наблюдение и управление на водите е от съществено значение и затова СМО работи върху създаването на глобална информационна система за водите (Global Water Information System), за да насърчи свободния обмен на хидроложки данни.

Контрол на парниковите газове

Изменението на климата е най-значимото предизвикателство на нашето време. Начинът, по който ще отговорим на това предизвикателство, ще определи бъдещето на планета ни и на нашите деца и внуци. На този извод ще бъде обърнато специално внимание в синтеза на Шестия доклад за оценка, изготвен от Междуправителствения комитет по изменение на климата.

Средната температура в света е по-висока с повече от 1,1°C, отколкото е била при основаването на Международната метеорологична организация преди 150 години. Времето е по-екстремно, океанът е по-топъл и с повече киселинност, морското равнище се е повишило, глетчерите и ледовете се топят. Темпът на промяна се ускорява.

Атмосферните нива на парниковите газове остават рекордно високи. При това и към момента няма цялостен и навременен международен обмен на наблюдения на парникови газове от повърхността и от космоса.

За да компенсира пропуските, СМО се стреми да разработи устойчива и координирана система за контрол на парниковите газове (Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure).

Тя ще разшири обхвата и ще консолидира дългогодишните дейности на СМО в мониторинга на парниковите газове под егидата на програмата Global Atmosphere Watch и интегрираната глобална информационна система за парникови газове (Integrated Global Greenhouse Gas Information System).

Концепцията се основава на изключително успешната програма World Weather Watch, която беше въведена в началото на сателитната ера и през 2023 г. празнува своя 60-годишен юбилей.

Държавите членове на СМО могат да се гордеят с постиженията в нашата дълга и богата история.

Започнахме в епоха на морзов код и телеграми с прогнози за корабоплаването. Суперкомпютрите и сателитните технологии отварят нови хоризонти за все по-надеждно прогнозиране на времето и климата – с възможност за изработване на модели в мащаб до 1 километър.

Но дори и в епохата на изкуствения интелект и машинното обучение, ние продължаваме да разчитаме на личната отдаденост и ангажираност на служителите в националните метеорологични и хидроложки служби, които работят всеки един ден от годината, за да спасяват животи.

Благодарим на всички вас.

Проф. Петери Таалас,
Генерален секретар на СМО

Bulgarian