Годишен отчет за дейността на НИМХ за 2020 година

На 31.05.2021 г. Общото събрание на учените на НИМХ прие годишния отчет за 2020 г. Резюме от него може да видите тук. Пълният отчет също е на уеб страницата ни - тук.

Bulgarian