Годишен отчет за дейността на НИМХ през 2022 г.

Публикуван е  пълният отчет за дейността на НИМХ през 2022 г. - тук. Резюме на отчета може да прочетете тук.

Bulgarian