Сравнение на регистрираните мълнии на територията на България от две приземни VLF системи – ATDnet и Meteorage