Възстановяване на липсващи данни за ФПЧ10 за станции в София с различни статистически методи